С писмо до заместник-кмета по култура Пламен Панов, екип от ...

С писмо до заместник-кмета по култура Пламен Панов, екип от

Архитекти дариха проект за къща Филибос Нишанян

С писмо до заместник-кмета по просвета Пламен Панов, екип от архитекти, измежду които арх. Мартин Евлогиев, арх. Весела Иванова, арх. Нина Толева-Новак, арх. Михаела Йончева-Райчинова и арх. Радина Станева желаят да създадат подаяние на ОИ „ Старинен Пловдив “ на свои идейни планове. Те засягат две от знаковите здания на територията на Стария град.

Това са къщата " Филибос Нишанян " и аптека " Хипократ ".

За Къща „ Филибос Нишанян “ има приключено изследване и проучване на постройката и прилежащата ѝ територия, предпроектни изследвания и абстрактен план за превръщането на постройката в резидентен/учебен център.

Разработката включва проучване на територията, проучване на типологията на постройката, архитектурно снимане, снимане и разбор на патологии, снимане на интериор и оферти за реституция и социализация. Тя е на стойност 28 000 лева.

За Старинна аптека „ Хипократ “ - приключено изследване и проучване на градската среда и прилежащата ѝ територия, предпроектни изследвания и абстрактен план за оптимизация на музейната функционалност. Разработката й е на стойност 28 000 лева.

Всеки от плановете, ведно с проучванията, е направен в границите на осмото издание на „ Професионално образование на архитекти по запазване на недвижимото културно завещание “ под егидата на Екол де Шайо в Париж (най-старата школа по реставрация), проведен в партньорство с Община Пловдив в срока 2017-2019 година.

Срокът за правене на разработките и плановата част за всеки от обектите е 3 месеца (общо 6 месеца за двата), на обща стойност 56 000 лева.

Проектите са създадени от архитекти с цялостна проектантска дееспособност, под управлението на международни специалисти в сферата на опазването на културното завещание.

„ С голяма признателност, аз и екипът на ОИ „ Старинен Пловдив “, одобряваме това подаяние! Проектите, които получаваме, предмет на дарението, дават опция при обезпечено финансиране, да пристъпим незабавно към реализацията на една добра концепция -  превръщането на Къща „ Нишанян “ в резидентен/обучителен център и усъвършенстването на функционалностите на Старинна аптека „ Хипократ “, разяснява заместник-кметът Пламен Панов.

Източник: marica.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg