С екипа на Асоциация на Парковете в България следим отблизо

...
С екипа на Асоциация на Парковете в България следим отблизо
Коментари Харесай

Дърво на 450 години в трънско е застрашено от неоснователно отсичане

С екипа на Асоциация на Парковете в България следим от близко случая с дървото в трънско, което е вписано в Регистъра на вековни дървета в България, само че все пак го грози заплаха от ампутиране. Основателно ли е това желание и по какъв начин се стопанисват вековните дървета у нас – беседваме със Симеон Арангелов, специалист биолог.

Ето какво споделят в страницата си във Фейсбук oт Асоциацията:

„ След рухването на един клон от 450 годишен зимен дъб в гора в землището на с. Милославци, надалеч от пътища или обитаеми места, Регионална инспекция за опазване на околната среда София вземат решение, че дървото е рисково и би трябвало да бъде отстранено от регистъра на вековните дървета в България и да бъде отсечено.

Това дърво и сходните на него извършват значима екологична роля. Те имат сухи елементи и хралупи, които животните употребяват за заслон и леговище. Отмиращите елементи на такива дървета служат за хранителен запас на разнообразни гъби. И точно районните структури на министерството са институциите, които би трябвало да ги запазят. “

Недопустимо е такова дърво да бъде отрязано. Веднага подадохме мнение към Регионална инспекция за опазване на околната среда София, в
Всичко за Вашата сватба
него сме се позовали на закона за биологичното многообразие, защото точно по него се опазват вековните дървета у нас.

Това е и смисълът на регистъра на вековните дървета и едно дърво да попада там – с цел да бъде опазвано. Това, че има паднал клон е изцяло естествено за дърво на такава възраст. Старите дървета имат хралупи и изсъхнали елементи и даже е необичайно да има остаряло дърво в толкоз положително здравословно положение, че да няма на никое място нищо сухо по него.

Самият факт, че се учудват, че има изсъхнала част, камо ли пък предложение дървото да бъде изрязано, звучи много неуместно. Още повече, че самото Регионална инспекция за опазване на околната среда не е органът който може да позволи едно дърво да бъде махнато от регистъра. Това е Министерство на околната среда и водите.

Най-вероятно горското стопанство са подали искане това дървото да бъде отстранено. За страдание сътрудниците от горските стопанства сякаш не могат да оценят степента на значимост на тези дървета. Те са учили, че едно дърво, с цел да бъде скъпо, би трябвало да е право и едно такова погрешно, чепато дърво, го гледат сякаш е някакъв рак, който би
Всичко за Вашата сватба
трябвало да бъде отстранен от гората. Зад него, може да видите и фотографията, се вижда иглолистна просвета, едни клечки, вярно подредени и внезапно - едно необичайно дърво, което евентуално за тях не дава отговор на никакви критерии за горско-стопанска процедура. Не може да се заключи, че всички горски мислят по този начин, несъмнено. Много сътрудници осъзнават тяхната значимост, маркират биотопни дървета, каквото е и самото дърво в трънско. Това са такива единични дървета, които даже в гора, в която се добива, би трябвало да бъдат запазвани, защото те се явяват място леговище на кълвачи, сови, диви котки, които в една по-млада гора няма къде да намерят и храна, и заслон. Така че, равномерното наличните на такива биотопни дървета и извънредно скъпо за една гора и това усилва неведнъж био разнообразието на даденото място.

Стигали сме и до куриозни случаи, във Варна, където ние подаваме предложение обещано дърво да бъде оповестено за предпазено, дърво на стотици години, с история, в това число митове. Разбирайки за това дърво, което е взело участие и в състезания, добре знае се и на локалните там, само че не е оповестено за предпазено, от Асоциация на Парковете направихме предложение то да бъде оповестено. Съответно
Всичко за Вашата сватба
Регионална инспекция за опазване на околната среда Варна, която е длъжна да направи оглед на самото дърво да реши дали то е уместно, се е свързала с общината и с горското стопанство и те са създали една комисия, която е открила, че това дърво е доста необичайно, има жици наоколо и някой клон може да падне и ги прекъсне. Само че, тези жици са много след дървото, и колкото и да е остаряло електрозахранването там, на към стотина години, дървото е там най-малко 500 години преди този момент. В последна сметка отхвърлят да го разгласят, и освен това – оферират да бъде съществено окастрено или при нужда – отрязано. Да отрежеш такова дърво е все едно да изкорениш историята на мястото, това не е единствено изтриване на природата а и идентичността на даденото място.

Трябва да се работи повече с сътрудниците от горския бранш, защото това не е изолиран случай, не се схваща значимостта на тези дървета, а те са - извънредно скъпи.

След подаденото мнение от Асоциацията на Парковете в Българя към Регионална инспекция за опазване на околната среда София, се чака техния отговор.

Очаквайте повече информация.
Източник: dnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg