Рейтинговият доклад на Allianz Trade отчита подобрение спрямо миналата година

...
Рейтинговият доклад на Allianz Trade отчита подобрение спрямо миналата година
Коментари Харесай

Чувствителен риск от забавени плащания в 2/3 от секторите на българската икономика

Рейтинговият отчет на Allianz Trade регистрира усъвършенстване по отношение на предходната година единствено за Енергетика, която минава в зоната на сдържан риск


Заради провокации на макроикономическо равнище до края на 2023 година е допустимо повишение на риска и намаление на рейтинги на браншове

Строителството е най-рисковият бранш в международен мащаб

Чувствителен риск от забавени заплащания и неприятни вземания в 11 бранша от българската стопанска система регистрира регулярният рейтингов отчет на световния водач в застраховането на кредитен риск Allianz Trade. Така в предупредителната “оранжева ” зона попадат близо две трети от следените общо 18 бранша. Това са Автомобилостроене, Автомобилни елементи, Строителство, Транспорт, Химическа промишленост, Текстил, Металургия, Машиностроене и съоръжение, Транспортно съоръжение, Битови артикули и съоръжение, Търговия.

Подобрение по отношение на предходната година у нас се регистрира единствено за бранш Енергетика, като той минава към “жълтата зона ” на сдържан риск. Със същата оценка в България остават секторите Електроника, Производство на хартия, Компютърни технологии и телекоми, Фармацевтична промишленост, Селско стопанство и хранително-вкусова. Единственият бранш у нас, който попада в “зелената зона ” на невисок риск, не престава да е Софтуер и ИТ услуги.

В същото време оценката на Allianz Trade за риска от забавени заплащания и неприятни вземания по браншове на световно равнище демонстрира, че най-обезпокоителна е обстановката в Строителството, което само попада в алената зона на “висок риск ”. Основна причина за това са динамичните промени в средата – лихвите по заеми, цените на разнообразни пазари и сегменти, новите условия и регулации за зелена урбанизация, навлизането на „ умни ” здания, дефицитът на квалифицирана работна ръка и други Повишен риск в международен проект се посочва в още два бранша – Текстил и Металургия, макар че те към момента остават в “оранжевата зона ” на сензитивен риск. Най-стабилно е ситуацията с разплащанията при фирмите от двата бранша, които са в “зелената зона ” – Софтуер и ИТ услуги и Фармацевтична промишленост. На географски принцип най-голям все още наподобява рискът в другите браншове в Латинска Америка.

Въпреки че към този момент на световно равнище обстановката се резервира относително постоянна, в отчета си анализаторите на Allianz Trade не изключват опцията до края на годината да се наложи намаление на рейтинги на браншове в разнообразни страни и на световно равнище. Основна причина за това се чака да бъдат сериозните провокации пред фирмите на макроикономическо равнище. Сред проблематичните тематики са осезаемото закъснение на икономическия растеж в международен мащаб до равнищата от 2019 година, намаляването на приходите на бизнесите, увеличението на лихвите, приближаването на редица европейски стопански системи до ръба на рецесията, намаляването на размера на търговията поради преориентирането на потребителските разноски от артикули към услуги след Коронавирус рецесията.

“Въпреки че в България към този момент нямаме бранш, който да попада в „ алената зона ” на най-голям риск, обстановката изисква нараснало внимание от страна на бизнеса, изключително за фирмите, които имат и външнотърговски връзки. Сериозните провокации на макроикономическо равнище и забавянето на растежа в Европа, където са локирани огромна част от сътрудниците на българските компании, е сигнален сигнал те да извърнат още повече внимание на събирането на вземанията си. ”, изяснява Камелия Попова, шеф на Euler Hermes за България, към този момент опериращи под комерсиалната марка Allianz Trade. “Застраховката на търговски заеми остава един от най-силните принадлежности за отбрана на бизнеса изключително в подтекста на допустима криза. Освен това като интернационален водач ние можем да бъдем от помощ още на равнище предварителна защита на неприятни вземания и веселба на заплащания, тъй като разполагаме с доста сериозна база данни за настоящото положение на над 80 млн. компании по целия свят, които могат да бъдат настоящи или евентуални сътрудници на български компании. ”, добавя тя.

На равнище страна Allianz Trade резервира рейтинга на България без смяна на B2 - “умерен риск ” от забавени заплащания и неприятни вземания.

Мониторингът обгръща 18 бранша в 70 страни, като се употребява методология на Allianz Trade с четири съществени критерия – търсене, рентабилност, ликвидност и бизнес среда. Секторите се индексират от “зелено ” за невисок, през “жълто ” за сдържан, “оранжево ” за сензитивен до “червено ” за висок риск от забавени заплащания и неприятни вземания. Изготвя се на тримесечна база.

Рейтингът на риск на Allianz Trade на равнище страни дава информация за степента на риска от забавени заплащания и неприятни вземания при реализиране на покупко-продажби с компании, опериращи в съответната страна. Скалата включва два знака - шест степени за средносрочен риск от AA (най-нисък),A,BB,B,C,D (най-висок) и за краткосрочния риск по канара 1 (най-нисък) до 4 (най-висок). Изготвя се на тримесечна база.

За Allianz Trade

Allianz Trade (търговската марка, под която към този момент оперира застрахователят с над 100-годишна история – Еuler Hermes) е световният водач в застраховането на търговски заем и разполага със сериозна експертиза в областта на гаранциите и събирането на вземания. С построена мрежа за всекидневно следене и разбор на измененията в стабилността на над 80 млн. дребни, междинни и интернационални компании по света, Allianz Trade оказва помощ на клиентите си да избегнат риска от неприятни задължения и веселба на заплащания, а при положение на потребност ги компенсира.

Allianz Trade е показана в 52 страни и има екип от над 5500 експерти. Гаранция за надеждността на компанията като осигурител е принадлежността им към групата Allianz и AA кредитен рейтинг. Консолидираният оборот за 2021 година е 2,9 милиарда евро, а общата експозиция на застрахованите транзакции по целия свят възлиза на 931 милиарда евро.

Към момента в България застрахованите експозиции доближиха обща стойност над 2 милиарда eвро, като компанията се утвърждава безапелационно като водач на националния пазар. /БГНЕС

Източник: bgnes.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg