Рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг в

Рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг в ...

Fitch повиши перспективата на кредитния рейтинг на БЕХ


Рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг в чужда и местна валута на Българския енергиен холдинг ЕАД (БЕХ) от стабилна на позитивна, запазвайки рейтинга на ниво ‘BB’, съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

Промяната е следствие от на перспективата на кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна.

Рейтингът на емисиите необезпечени облигации на холдинга остава непроменен на ниво ‘ВВ-‘.Още по темата

Кредитният рейтинг на БЕХ представлява самостоятелен кредитен профил на компанията от ‘b+’, повдигнат с две стъпки до ниво ‘ВВ’, отразявайки силните връзки със собственика на капитала на компанията – българската държава.

Българският енергиен холдинг има експозиция към въглеродно интензивни дейности чрез своята ТЕЦ, използваща лигнитни въглища, отчитат от рейтинговата агенция. Все пак общият производствен микс на групата е диверсифициран, като по-голямата част от производството е от атомна енергия и водни източници.

Така от Fitch считат, че проблемите, свързани с екологичното, социалното и корпоративното управление, са неутрални по отношение на кредита или имат само минимално въздействие върху него.

В структурата на БЕХ в сектор "Електроенергетика" са четири структуроопределящи компании - "ТЕЦ Марица изток 2", "АЕЦ Козлодуй", "Национална електрическа компания" (НЕК) и "Електроенергиен системен оператор" (ЕСО). В сектор "Газ" холдингът управлява "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз".

Източник: investor.bg