Рейтинговата агенция Фич повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг в

Рейтинговата агенция Фич повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг в ...

Повишиха перспективата на кредитния рейтинг на БЕХ


Рейтинговата агенция "Фич" повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг в чужда и местна валута на БЕХ ЕАД от стабилна на позитивна, запазвайки рейтинга на ниво "BB".

Промяната е следствие от скорошната ревизия на перспективата на кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна. Рейтингът на емисиите необезпечени облигации на холдинга остава непроменен – на ниво "ВВ".

Кредитният рейтинг на БЕХ ЕАД представлява самостоятелен кредитен профил на компанията от "b+", повдигнат с две стъпки до ниво "ВВ", отразявайки силните връзки със собственика на капитала на компанията – българската държава.

Българският енергиен холдинг има експозиция към въглеродно интензивни дейности чрез своята ТЕЦ, използваща лигнитни въглища, отчитат от рейтинговата агенция. Все пак общият производствен микс на групата е диверсифициран, като по-голямата част от производството е от атомна енергия и водни източници. Така от "Фич" считат, че проблемите, свързани с екологичното, социалното и корпоративното управление са неутрални по отношение на кредита или имат само минимално въздействие върху него.

Източник: fakti.bg