Решението на Конституционния съд е ясно. То потенциално засяга валидността ...

Решението на Конституционния съд е ясно. То потенциално засяга валидността

Стоилов: Решението на КС за Кирил Петков засяга валидността на актовете, които е подписал

„ Решението на Конституционния съд е ясно. То евентуално визира валидността на актовете, които е издавал. Би могло да зародят правосъдни разногласия по някои от актовете, не толкоз по юридически, колкото по политически аргументи. Това тълкувателно решение засегна действието на актовете, още от тяхното издаване, а не както поначало е било от момента на тяхното постановяване и влизане в действие. “ Това съобщи пред публицисти министърът на правораздаването, съобщи БГНЕС.

По думите му ще се постанови в противоречиви обстановки настоящият министър още веднъж да издава актове, в случай че бъдат повдигнати такива въпроси. Според него макар че това няма да засегне актовете на Министерския съвет като групов орган, защото те поначало се вземат със единодушие. Актовете, които издава министърът, било то нормативни или самостоятелни, можело да бъдат оспорвани.
 Ваня Григорова: Кирил Петков е излъгал в декларацията си, само че има и по-притеснителна неистина Ваня Григорова: Кирил Петков е излъгал в декларацията си, само че има и по-притеснителна неистина
" Кирил Петков е излъгал в декларацията си. Дали Конституцията е обективна в тази си част, не е тематика. Много закони са несправедливи, н...

„ Има обстоятелства, които се удостоверяват с публични документи. Например, свидетелствата за съдимост. Има други условия, позитивни или негативни, които се откриват с декларация, подавана от лицето, което носи вина за наличието, което се отразява в документите. Не мисля, че при съставянето на държавно управление, било то постоянно или служебно, органът, който прави тази активност, разполага с действителена опция за малко време да направи такива информации, защото те би трябвало да бъдат правени посредством Министерството на районното развиване или на правораздаването и да се стигне до първичните актове за гражданско положение “, изясни Стоилов.

Правосъдният министър добави, че едно лице, даже когато счита, че работи добросъвестно, когато знае, че има такива условия, би следвало да сложи въпроса наистина ли това е редно, тъй че органът, който взема решението, да направи преценка или спомагателни информации. Стоилов акцентира, че е обосновано, тъй като поданството е двустранна връзка от обществен темперамент сред обещано лице и страната, и си има ред, по който се освобождава съответната страна.

„ Има актове, при които е задоволително самостоятелното волеизявление, в това число и в нашето национално право, с цел да не бъдат по-нататък подвластни лицата от дейностите на други органи, които могат да забавят своето решение, само че по този начин или другояче това е реалност и би трябвало да се работи по отношение на тези изисквания. Ситуацията е ясна “, безапелационен бе Стоилов.

Източник: actualno.com