Редица специализирани инструменти за свободно ползване са достъпни на ,

...
Редица специализирани инструменти за свободно ползване са достъпни на ,
Коментари Харесай

Нова енергийна платформа осигурява помощ на развитието на Power-to-Gas технологиите в България

Редица профилирани принадлежности за свободно прилагане са налични на,  които да подкрепят вложителите в реализацията на Power-to-Gas (P2G) планове. Благодарение на тях, заинтригуваните лица имат свободен достъп до настояща и детайлна информация по отношение на капацитета на биомаса в целия Дунавски район, съществуващата енергийна и транспортна инфраструктура, локациите и характерностите на огромни производители на сила от възобновими източници (ВИ) и индустриалните консуматори, опциите за финансиране на планове и други Технологията P2G е едно от най-обнадеждаващите решения на актуалните провокации пред енергийния бранш, защото разрешава остатъците на електрическа енергия да се употребяват за произвеждане на така наречен „ газ от възобновими източници “ (ГВИ), който след  метанизация изцяло дава отговор на качествата на природния газ и може да бъде подаван непосредствено в газопреносната мрежа. P2G технологиите се чака да придобият известност в България като опция на стандартния природен газ заради мощната взаимозависимост на страната  от  импорт, както и свръхвисоките цени на този енергоносител. Като се имат поради огромният брой финансови принадлежности и дотации от Европейски Съюз, които могат да бъдат употребявани за осъществяване на P2G вложения, като Планът за възобновяване  и резистентност на България, евентуално е въпрос на време да проработи първото сходно оборудване  и в нашата страна. Благодарение на напъните
Всичко за Вашата сватба
на Черноморския проучвателен енергиен център, реализатор на плана DanuP-2-Gas за България, бяха сложени основите на развиването на технологията Power-to-gas в България. Бяха оценени и показани подобаващи бизнес модели, отварящи благоприятни условия за синергии, в това число съчетание енергийно ефикасна реставрация на комплекс от многофамилни жилищни здания с доставка на ГВИ за енергийни потребности, основан на плана, както и основаване на енергиен кооператив за създаване на P2G хъб, основан на плана – и двата финансирани от Програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз. По създание DanuP-2-Gas дава в помощ на евентуалните вложители огромен набор от данни, посредством които да се изследва капацитета за развиване на планове и бизнес модели, оптималните им параметри, съществуващата инфраструктура, опциите за финансиране и др. Специализираните принадлежности включват: Интерактивен атлас на възобновимата сила - структурира на едно място нужната първична информация при обмислянето на планове - капацитета на биомаса с местоположения, характерности, цени, количества; налична инфраструктура като съществуващи електроенергийни и газопреносни мрежи и точки на присъединение, транспортни връзки (ЖП, пътни, водни), характерности и местоположения на огромните индустриални предприятия и производители на сила от ВЕИ в Дунавския район Линк към Атласа:   – дава детайлна информация за настоящите в другите страни от Дунавския район благоприятни условия за субсидиране на
Всичко за Вашата сватба
Р2G планове като грантове, данъчни облекчения, преференциални цени за изкупуване, заеми, съфинансиране и др.  Инструмент за параметризиране на P2G хъбове - разрешава да се направи справедлива оценка коя съответна апаратура и режим на работа са подобаващи за избраната локация и налични предпоставки.  Показва още оптимални количества на входни запаси и изходни артикули, размер на капиталови и експлоатационни разноски, период на възвръщаемост на инвестицията и други
На има спомагателна информация. В Дунавския район и в България, в частност, е налице забележителен необработен капацитет на биомаса и оползотворяването ѝ чрез P2G технологии, което е главната цел на плана DanuP-2-Gas, финансиран от програмата за транснационално съдействие ИНТЕРРЕГ Дунав на Европейския съюз. Проектът сплотява енергийни организации, представители на бизнеса, обществени органи и проучвателен институции от 10 страни в напъните им да разработят обща транснационална тактика за поощряване на производството и съхранението на възобновима сила посредством свързване на газовия и електроенергийния браншове. Всички основани в границите на плана осведомителни запаси могат да бъдат употребявани свободно от евентуалните вложители за оценка на построяването на P2G планове освен в България, само че и в целия Дунавски район.   Какво съставлява технологията P2G? Използването на Power-2-Gas апаратура разрешава: Балансиране на електроенергийната система; Възможност за депозиране на сила
Всичко за Вашата сватба
под формата на ГВИ; Местно произвеждане на ГВИ, съпоставим по качества с стандартния природен газ Усвояване на отпадъчна биомаса от пречиствателни станции, земеделие, санитарна горска активност, хранително-вкусова индустрия и други Подходът, който DanuP-2-Gas предлага при секторното свързване (използване на електрическа енергия от ВЕИ и балансиране на енергийната система при положение на свръхпроизводство), е да се употребява непотребната електрическа енергия за произвеждане на зелен водород посредством електролиза. Той се употребява за метанизация на биогаза, получен от обработката на биомаса. Възобновяемият природен газ може да се употребява по същия метод, по който се употребява понастоящем природният газ, а също по този начин може да бъде компресиран или полутечен. Концепцията на плана включва оползотворяване и на големите количества биомаса, като да вземем за пример общински или промишлени органични боклуци, дървесни останки, утайки от пречиствателни станции и селскостопански странични артикули като плява. Българското законодателство е в добра степен пригодено за контролиране на подобен вид системи и технологии. Налична е към този момент дефиницията за „ зелен водород “ и за „ газ от възобновими източници “. Важно е да се означи, че построяването на присъединяващи съоръжения на мощности за произвеждане на ГВИ са припознати за „ зелени “ вложения съгласно признатата таксономия на равнище
Всичко за Вашата сватба
Европейски съюз.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg