Разширението на рафинерията за катодна мед в завода на Аурубис“

...
Разширението на рафинерията за катодна мед в завода на Аурубис“
Коментари Харесай

Аурубис разширява рафинерията за катодна мед

Разширението на рафинерията за катодна мед в завода на „ Аурубис “ до Пирдоп и Златица стартира, откакто Надзорният съвет на Групата утвърди инвестиция в размер на 120 млн. евро (235 млн. лева.). Тази стъпка ще разреши на „ Аурубис “ да създава към 340 000 тона катодна мед годишно, което подхожда на нарастване от към 50%. Очакваният годишен резултат върху оперативната облага (EBITDA) е 30 млн. евро след въвеждането в употреба през втората половина на 2026 година Така „ Аурубис “ влага в разрастващ се пазар и дава още един принос за стимулиране на нововъведенията и софтуерния прогрес.

Защо е значимо

Д-р Хайко Арнолд, основен действен шеф на Групата, акцентира стратегическото значение на плана: „ Това е значима стъпка за подсилване на главния ни бизнес и е най-голямата инвестиция в индивидуален план в България след придобиването на завода през 2008 година Разширението на рафинерията до Пирдоп и Златица ще разреши да се преработват на място всички създадени в България медни аноди. Това усъвършенства потоците, като в това време понижава доста логистичните разноски и въглеродния отпечатък, обвързван с тях “.

Технология

При производството на мед електролизата е крайната стъпка на филтриране (рафиниране)
Всичко за Вашата сватба
на метала. Анодната мед, добита в металургията (до 99.5% чистота), се рафинира посредством развой на електролиза до катодна мед (99.99% чистота). Катодната (рафинирана) мед е стандартът, търгуван на Лондонската железна борса (London Metal Exchange, LME), и е материалът за всички по-нататъшни приложения на медта.

Целите

Инвестицията е явен ангажимент към България и е градивна крачка към устойчивото развиване. „ Продължаваме да следваме нашата тактика за стимулиране на устойчивия напредък. Групата „ Аурубис “ ще влага към 1.1 милиарда евро в стратегически планове, които укрепват главния ни бизнес и поддържат устойчивото развиване. По този метод разширяваме в допълнение позицията си на най-ефективната и устойчива мрежа от металургични производства в света “, акцентира доктор Хайко Арнолд.

„ Аурубис “ ще финансира инвестицията със лични средства от настоящия паричен поток без нараствания на капитала.

 

Тим Курт, изпълнителен шеф на „ Аурубис България “:

Постигаме по-висока добавена стойност и резистентностТова е деликатно премислена инвестиция, част от дълготрайната тактика на “Аурубис ”. Търсенето на мед нараства и ще е трайна наклонност отсега нататък. Ние сме в конкуренция на три равнища. Първо, като европейци би трябвало да
Всичко за Вашата сватба
запазим мястото си в развиването на възобновимата сила, е-мобилността и дигитализацията и да имаме ресурсната осигуреност за това. Второ, като снабдител на рафинирана мед ние търгуваме на интернационалните пазари. С тази инвестиция ще увеличим потенциала на групово равнище с 10%. И трето, в “Аурубис ” обособените фабрики се конкурират за вложения между тях. Това е самопризнание за нашия екип тук и засвидетелства доверие на Групата към завода в България.

С разширението на рафинерията ще преработваме цялото създадено количество до катодна мед. Така сътворяваме спомагателна добавена стойност. Рафинираната мед има значимо място в експорта на България. Страната има удобно географско състояние и ще скъсим веригите на доставки.

Енергията на конкурентни цени в дълготраен аспект е все по-ключов фактор, когато се вземат капиталови решения. Разширяването на потенциала е обвързвано с спомагателна консумация на електрическа енергия. Това е енергоемко произвеждане, а тази инвестиция ще е с резултат десетилетия напред. Имаме явен проект по какъв начин да усъвършенстваме зависимостта си от сила. В края на предходната година получихме зелена светлина за увеличение на нашия ВЕИ потенциал с още 14 мегавата. Така фотоволтаичният парк „ Аурубис-1 “, който работи от 2022 г, е единствено първата стъпка. През 2023 започваме построяването на
Всичко за Вашата сватба
още две лични централи и до края на 2024 година ще имаме 24 мегавата конфигурирани фотоволтаици. Имаме план за четвърто оборудване и работим върху концепцията то да бъде основано дружно със склад за сила. Правим изследвания за вятърна сила, за в допълнение асимилиране на отпадната топлота от производството и за нова водна турбина. Енергийната успеваемост е наш значим фокус. Започна подмяната на електродвигателите в цялото произвеждане с доста по-ефективни, подменихме осветлението в завода с LED.

По отношение на силата ние по самобитен метод сме и първоначално, и в края на веригата от провокации. В началото на веригата е осигуреността с чиста и налична сила, в края - ресурсите, нужни за технологиите за тази сила - металите. Работим добре с държавното управление за намиране на по-трайни решения, само че тук имаме и обвързвано предизвикателство - политическата предсказуемост.

Внимателното дълготрайно обмисляне и готовността за реакция при рецесии е главният набор от ограничения, на който ще продължаваме да разчитаме. Решенията ни за значими вложения се вземат в този подтекст. Развойната активност и въвеждането на нововъведения са област, в която влагаме с взор напред. Давам образец с плана за търсене на решения за стоманения силикат, който е съпътстващ артикул при
Всичко за Вашата сватба
производството на анодна мед в металургията. Наскоро го сертифицирахме по интернационален стандарт за приложения в бетони и разтвори. Остава да извървим и пътя за адаптиране на локалните регулации. Железният силикат е с огромно евентуално приложение в строителния бранш. Това решение ще е с принос към кръговата стопанска система. За строителството той е изходна суровина, за нас - съпътстващ артикул, който депонираме, в случай че няма регулаторно обезпечени пазари за него.

Фирмен профил

„ Аурубис България “ АД, част от Групата „ Аурубис “ (Aurubis AG), ръководи медодобивния цех до Пирдоп и Златица и е най-големият експортьор и вносител на България с основно значение за стопанската система на страната.

Групата „ Аурубис “ е водещ международен снабдител на цветни метали и една от най-големите мрежи за преработване на мед в света. Компанията преработва комплицирани железни концентрати, железен скрап и металосъдържащи материали в метали с най-високо качество. „ Аурубис “ създава над 1 млн. т катодна мед годишно. Устойчивото развиване е съществена част от тактиката на Групата.
Източник: economic.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg