Размерът на корпоративните облигации, които инвеститорите могат да търгуват в

Размерът на корпоративните облигации, които инвеститорите могат да търгуват в ...

Европа се сблъсква с най-големия недостиг на корпоративен дълг от 2005 г.


Размерът на корпоративните облигации, които инвеститорите могат да търгуват в Европа, се свива за първи път от 2005 г. Въпреки вълната от сделки, направени от водещи нефинансови компании, на практика има спад от 21 млрд. евро в инвестиционния пул от еврооблигации поради обратни изкупувания, изтичане на облигациите, покупките на Европейската централна банка (ЕЦБ) и други, показват изчисления на Bloomberg.

Намаляващото предлагане обикновено ограничава ликвидността на кредитните пазари, което прави ценообразуването на риска по-предизвикателно. Това вече е въпрос с голяма тежест на европейския пазар на държавни облигации, където господството на централната банка премахна нестабилността, намали обема на търговия и изтласка инвеститорите към т.нар. „японизация“.

„Приближаваме се до ситуация, при която кредитният пазар ще бъде почти счупен“, казва Джеймс Вокинс, ръководител инвестиционни кредити в Aviva Investors, която контролира портфейл от 366 млрд. паунда (505 млрд. долара). „Той няма да функционира с необходимата ликвидност и това може да представлява проблем през следващата година, ако тенденцията продължи“, допълва Вокинс.Т. нар. отрицателно нетно нетно предлагане* е резултат от продължаващите стимули на централната банка на еврозоната в период, когато компаниите имат ограничени нужди от финансиране след пандемията и влиянието ѝ върху дълга през 2020 г. Фирмите в еврозоната увеличиха паричните резерви по време на пандемията и сега отчитат рекордно високи депозити в банките.

Брутното предлагане на еврооблигации на нефинансовите компании отбелязва спад от 42% на годишна база, според данните, събрани от Bloomberg.

Още по темата
ЕЦБ реши миналата седмица да забави темповете на покупките в рамките на своята програма за спешни покупки при пандемия, или PEPP, но по-голямата част от покупката на дългове се извършва по друга програма, известна като CSPP, която е в сила от 2016 г.

Bloomberg използва номиналната стойност на нефинансовия корпоративен индекс ICE BofA като отправна точка за неизплатените облигации, които висококачествените портфейлни мениджъри обикновено биха искали да купят. Годишната промяна в номиналната стойност показва предлагането на нови облигации минус дълга, който е премахнат от индекса заради падежиране, изкупуване или защото вече не отговаря на условията за включване. Изважда се сумата, равна на покупките на ЕЦБ на корпоративни облигации за периода, за да се изчисли нетното нетно предлагане. ЕЦБ обикновено купува и държи облигации до падеж.

Тази година ЕЦБ е купила облигации за почти 42 млрд. евро по програмата CSPP към края на август и за повече от 10 млрд. евро по PEPP. Това надвишава добавените към номиналната стойност на индекса ICE BofA облигации за 34 млрд. евро.

Нетната нетна емисия в еврозоната се очаква да остане отрицателна през по-голямата част от есента. Стратезите на Barclays Plc Zoso Davies и Jenny Avdoi прогнозират отрицателно нетно нетно предлагане след покупките на ЕЦБ през всеки от останалите четири месеца тази година, с изключение на ноември, дори и след оживеното брутно предлагане в размер на 32 млрд. евро, което се очаква през септември.

Далечен пример за ограничения фрий флоут може да се намери на японския пазар на държавни облигации, където липсата на ликвидност е толкова крайна, че в един от дните миналия месец е нямало предлагане на 10-годишни облигации, въпреки че е имало търг.

Европа може да възстанови предлагането, тъй като продажбите в дългосрочен план вероятно ще се увеличат, защото компаниите ще изчерпат паричните си запаси в един момент.

Поне засега отрицателното нетно нетно предлагане улеснява богатите на кеш инвеститори в усвояването на новите емисии и спомага за запазването на рисковите премии близо до исторически ниските нива. Спредовете спадат на около 83 базисни пункта от средата на април въз основа на индексните данни на Bloomberg.

Жестоката конкуренция за облигации означава, че портфейлните мениджъри трябва или да купуват каквото могат на всяка цена, или да рискуват да останат без нищо.

* Нетно нетно предлагане е нетното предлагане след премахването на нетните покупки от централната банка. - бел. ред.

Източник: investor.bg