Промени в Закона за насърчаване на заетостта ще дадат повече ...

Промени в Закона за насърчаване на заетостта ще дадат повече

Законови промени дават повече възможности за включване на безработните в пазара на труда

Промени в Закона за поощряване на заетостта ще дадат повече благоприятни условия за включване на неактивните лица на възраст от 16 до 65 години в пазара на труда.

На второ четене беше признат законопроект, импортиран от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

Измененията плануват към Агенцията по заетостта да бъде основан електронен указател, който да поддържа данните за тези жители. За задачата Агенцията ще обменя данни с други институции като Националната организация за приходите, Министерството на образованието и науката, Главната дирекция „ Гражданска регистрация и административно обслужване “ в Министерството на районното развиване и благоустройството, Главната дирекция „ Изпълнение на наказванията “, Агенцията по обществено подкрепяне, Агенцията за хората с увреждания и други. Регистърът няма да е обществен и информация за данните в него не може да се получава по реда на Закона за достъп до социална информация. Условията и редът за обмена на информация и за взаимната активност на институциите се дефинира с акт на Министерския съвет.

Ще се разшири и опцията по валидиране на професионални познания, умения и компетентности. Това ще става по реда на Закона за професионалното обучение и образование. Целта е след идентифицирането на неработещите, те оптимално бързо да бъдат приобщени към пазара на труда.

Депутатите одобриха и предложение на „ Продължаваме Промяната “, с което ще се даде опция чужденците с краткотрайна протекция у нас да стартират по-бързо работа на българския пазар на труда.

Парламентът облекчава режима за създаване на енергийни обекти за произвеждане на електрическа енергия от възобновими източници за лично ползване. Промяната в Закона за енергията от възобновими източници беше призната на второ четене със 109 гласа „за“, 11 „против“ и 44 „въздържал се“. Пленарното време не стигна за гласуването на всички текстове от законопроекта, по тази причина работата по него ще продължи на последващо съвещание.

Измененията са импортирани от Владимир Табутов („Продължаваме Промяната“) и група народни представители. Според тях се вкарва осведомителен режим в случаите, в които се планува създаване на енергийни обекти за произвеждане на електрическа енергия от възобновими източници за лично ползване. По този метод ще се даде опция за ускорение на процеса за създаване на такива обекти, се показва в претекстовете.

Краен клиент може да построи енергийни обекти за произвеждане на електрическа енергия от възобновими източници върху покривни и фасадни структури на здания, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа и върху недвижими парцели към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се употребява единствено за лично ползване, като общата конфигурирана мощ на енергийните обекти може да бъде до два пъти размера на предоставената мощ, само че не повече от 5 MW, одобриха депутатите. Краен клиент може да внася създадената от енергийните обекти електрическа енергия в съответната мрежа единствено след осъществяване на условията на процедурата по присъединение като производител, според наредбата по член 116, алинея 7 от Закона за енергетиката, гласят още измененията.

Източник: novinata.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg