Производството на електроенергия остава на минус. Няма подобрение при потреблението

...
Производството на електроенергия остава на минус. Няма подобрение при потреблението
Коментари Харесай

Производството на електроенергия към 17 септември 2023 г. намалява с 21.93 %

Производството на електрическа енергия остава на минус. Няма усъвършенстване при потреблението на електрическа енергия. Салдото (износ-внос) не престава да държи високо равнище на спад, само че спрямо предишни интервали се следи леко усъвършенстване. По-добри, въпреки и към момента алегорични са  данните за присъединяване на базовите централи.  На минус е и каузи на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Отново по-добри са индикаторите за възобновимите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа. Спрямо по-ранни интервали се трансформира каузи на ВЕИ в разпределителната мрежа. Това излиза наяве от оперативната информация за енергийния баланс на България, направена от електроенергийния систематичен оператор (ЕСО) за интервала от 1 януари до 17 септември 2023 година (01.01.2023 година – 17.09.2023 г.) по отношение на аналогичното време от миналата 2022 година Производството на електрическа енергия от началото на годината до седемнадесетия ден на месец септември е в размер от 28 955 661 MWh. Това съставлява спад с 21.93 % по отношение на същото време, на предходната година (минус 21.98 % за отчетния интервал до 10 септември т.г. или седмица по-рано). За съпоставяне, година по-рано производството на електрическа енергия е било от порядъка на 37 087 464 MWh. Потреблението на ток за посочения сравняван интервал на тази година остава на минус и опцията за някаква позитивна
Всичко за Вашата сватба
наклонност наподобява по-скоро пожелателна.  Ако за посоченото време от 1 до 17 септември 2022 година потреблението на електрическа енергия е възлизало на 27 290 298  MWh, то за актуалните дни на 2023 година то е в размер от 25 910 160 MWh. Това съставлява намаляване с 5.06 % (преди седмица – минус 4.98 %. Салдото (износ-внос ) още веднъж лека помръдва в позитивна посока  от високите минусови равнища. Така за сравнявания интервал от първи януари до седемнадесети септември тази година салдото (износ-внос) на електрическа енергия понижава с 68.91 % до размер от 3 045 501 MWh ( седмица по-рано - минус 69.51 %). През аналогичните дни година по-рано салдото (износ-внос) на ток е достигало до много по-високия размер от 9 797 166 MWh. Участието на базовите централи не се усъвършенства, само че и спадът е малко слаб, единствено в случай че се проследят по-ранни интервали. Така за посочения сравнявена интервал това присъединяване се свива (минус) с 26.96 % или до размер от 22 825 992 MWh ( преди седмица - минус 27.06 % ). За съпоставяне, през предходната година съгласно данните на систематичния оператор базовите централи са взели участие с размер от 31 251 928 MWh. Възобновяемите енергийни източници не престават да усилват каузи си в преносната мрежа, само че не и в разпределителната. Според данните на ЕСО, делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания интервал от началото на януари до седемнадесетия ден от месец септември тази година пораства с 55.34 % или до размер от 1 793 816 MWh (преди седмица, или към 10.09 – 54.37 %). Година по-рано делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 1 154 771 MWh. Положителните данни за посочените дни от актуалната година към момента се дължат главно на доста високото присъединяване на фотоволтаичните централи ( плюс 138.32 %), макар продължаващия спад при биомасата (минус 26.87 %) и оставащото на минус показване на вятърни мощности (минус 1.08 %). Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е на плюс, само че данните се трансформират в посока надолу. Така за посочения интервал от първи януари до седемнадесети септември т.г. спрямо аналогичния на миналата 2022 година делът им пораства (плюс) с 9.43 % до размер от 1 817 979 MWh (преди седмица – плюс 11.01%). Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в размер от порядъка на 1 661 336 MWh. Отчетените позитивни данни още веднъж са вследствие на високия дял на фотоволтаичните мощности (плюс 18.15 %), само че присъединяване на вятърните централи спада (минус 2.47 %), а няма пособрение и на данните във връзка с биомасата (минус 18.66 %). Водноелектрическите централи (ВЕЦ) резервират минусовият си дял за  времето от началото на настоящтата година до седемнадесети септември. Според данните на оператора на мрежата (ЕСО) по отношение на аналогичния интервал на предходната година присъединяване им понижава (минус)  с 16.64% % или до размер от 2 517 874 MWh (седмица по-рано – минус 16.54%). За съпоставяне, Водноелектрическа централа са взели участие в енергийния баланс на страната през аналогичния интервал на миналата година  с размер от порядъка на 3 019 429 MWh.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg