Приключиха първите технически дейности по запълването на газопровода IGB В ...

Приключиха първите технически дейности по запълването на газопровода IGB В

Приключиха първите технически дейности по запълването на газопровода IGB

Приключиха първите механически действия по запълването на газопровода IGB В първата фаза на тестванията газът е подаван поетапно в посока Стара Загора–Комотини, като всички сектори са авансово продухани с азотПрепоръчай (0)
Подготовката за въвеждане в комерсиална употреба на интерконектора Гърция-България (IGB) напредва интензивно и от средата на месец юни по 182-километровото трасе текат тествания с тестови количества природен газ. Тестовите размери все още са 3,7 млн. куб. м., оповестяват от компанията оператор ICGB.

В първата фаза на тестванията газът е подаван поетапно в посока Стара Загора–Комотини. Всички сектори са авансово продухани с азот за недопускане на влага и О2 в газопровода. Това е едно от наложителните механически условия при подготовка на инфраструктурата за въвеждане в комерсиална употреба, акцентира компанията.

В рамките на този стадий от тестванията целият газопровод действа под налягане, което се усилва последователно в сходство с утвърдената процедура за изпитване. Налягането, при което ще бъде експлоатирано оборудването след старта на комерсиалните действия, варира според от количествата превозен природен газ за съответния ден.

Газопроводът IGB е планиран да работи при оптимално налягане до 75 бара.

Предстои същият развой на запълване с тестови количества природен газ да се случи и в газоизмервателната станция при Комотини. Съоръжението там е приключено на 96% - то е съвсем двойно като мащаб в съпоставяне със станцията при Стара Загора и това се отразява на нужното време за осъществяване на съответните тестови процедури.

“В развой на интеграция е автоматизираната система за повсеместен надзор и ръководство на газопровода (Supervisory control and data acquisition или SCADA), която ще обгръща всички уреди на газопровода – две газоизмервателни станции, осем кранови възела, катодна отбрана, системите за сигурност и диспечерския център. Едновременно с това се организират и функционалните проби на всички останали помощни уреди, нужни за употребата на интерконектора “, обявиха изпълнителните шефове на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос.

Те прецизираха, че тези процеси включват настройки на ръководството на оборудванията и връзката сред тях с параметри за температура, налягане, спешно задействане и известия за положение. Всички те са от изключителна значимост за правилното и надеждно действие на софтуерните процеси, ръководени от SCADA системата. За тази цел авансово се построяват и телекомуникационни връзки чрез оптични трасета.

Гръцката строителна компания АВАКС, която дава отговор за построяването на интерконектора, има ангажимент да извърши всички действия по техническия план на газопровода, в това число да приключи рекултивацията по цялата дължина на трасето, преди да сдаде обекта на плановата компания ICGB като сполучливо изпълнен. Процесът по рекултивация съставлява възобновяване на най-горния пласт на почвата по трасето на интерконектора, тъй че тя още веднъж да бъде обработваема. Към момента са възобновени 140 км от общо 182 км.

От административна позиция също има задължения за осъществяване преди старта на комерсиалната употреба, някои от които могат да бъдат изпълнявани редом с довършването на строителните и тестовите действия.

Проектната компания ICGB би трябвало да бъде сертифицирана като самостоятелен метафоричен оператор, с цел да има правото да експлоатира търговски интерконектора. За тази цел се чака мнение на Европейската комисия (ЕК), което ще разреши на националните енергийни регулатори на България и Гърция - КЕВР и РАЕ, да издадат дефинитивно взаимно решение за сертификация. Това от своя страна ще наложи въвеждането на нова управническа конструкция на ICGB – в това число приемането на нов Устав и избор на членове на Управителен и Надзорен съвет.

Административни задължения преди въвеждане в употреба имат и други институции от българска страна: Дирекцията за народен строителен надзор, Министерство на вътрешните работи Групово дело ПБЗН - Главна дирекция "Пожарна сигурност и отбрана на населението”, Държавната организация за метрологичен и механически контрол (ДАМТН) - Групово дело ИДТН Главна дирекция "Инспекция за държавен механически надзор”, Министерство на околната среда и водите – Регионална инспекция за опазване на околната среда, Басейнова дирекция, Пътни ръководства и РЗИ.

Действа към този момент основана работна група с представители на съответните институции, чиято цел е да откри ефикасен метод за редуциране на нормалните периоди, където е допустимо, за оптимално скорошна употреба на газопровода. Всички заинтригувани институции и експлоатационни сдружения са поканени да показват авансово мнения по въвеждане в употреба, тъй че преди подаване на заявление за издаване на позволение за прилагане всички инструкции да бъдат изпълнени в оптималната степен.

Допълнително би трябвало да бъде издадено и Разрешение за започване на лицензионна активност, за което належащо изискване е подписването на акт 15 за обекта. Разрешението за започване на лицензионна активност се издава от КЕВР и съставлява изискване за осъществяване на активността по транспорт на природен газ.

Източник: investor.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg