През октомври стопанската конюнктура в страната се влошава за трети ...

През октомври стопанската конюнктура в страната се влошава за трети

Проучване на НСИ отчита влошаване на бизнес климата и през октомври

През октомври стопанската обстановка в страната се утежнява за трети следващ месец вследствие на намаляване на позитивните настройки в множеството следени браншове-индустрия, търговия на дребно и сфера на услугите, като само в строителството има прочута стабилизация по отношение на предходния месец. Все повече мениджърите във всички икономически сфери прогнозират повишаване на стойностите през следващите три месеца.

Това показват резултати от финалното изследване на Националния статистически институт (НСИ).

Общият индикатор на бизнес климата се намалява през октомври с 2,3 пункта по отношение на септември, когато се намали с 2,4 пункта.

По този метод индикаторът на стопанската обстановка не престава да отстъпва от върховете, достигнати в края на пролетта и началото на лятото, когато показателят съумя да се възвърне от рекордните дъна през март и април 2020 година (по време на първия пандемичен локдаун).

С понижението си през октомври показателят върна под неговото дълготрайно осреднено равнище.Индексът, определящ бизнес климата в индустрията, понижава през октомври с 3,9 пункта след намаляване с 0,9 пункта през септември, като финалната анкета на Национален статистически институт регистрира по-резервирани оценки и упования на промишлените бизнесмени за бизнес положение на предприятията. По-отрицателни са и прогнозите им както за износа, по този начин и за производствената интензивност през следващите три месеца.

Основен фактор, затрудняващи развиването на този бранш, не престава да бъдат обвързван с несигурната икономическа среда, следван от дефицита на работна мощ и незадоволителното издирване от страната, като през финалния месец са следи усилване на отрицателното им въздействие.

По отношение на продажните цени в индустрията набъбва делът на мениджърите, които прогнозират повишаване на продажните цени в индустрията през следващите три месеца.През октомври 2021 година индикаторът "бизнес климат в строителството " резервира равнището си от септември , когато макар че спадна със 7,3 пункта, като упованията на строителните бизнесмени както за бизнес положението на предприятията през следващите шест месеца, по този начин и за активността им през следващите три месеца са песимистични.

Анкетата на Национален статистически институт записва и увеличение на броя на клиентите в строителния отрасъл, имащи закъснения в заплащанията.

Производственият график в строителството е обезпечен с контракти за 5,6 месеца, като се следи понижение от 1,3 месеца по отношение на оценката през юли. Същевременно и упованията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неподходящи.

Основният казус за развиването на активността в бранша е несигурната икономическа среда, само че през финалния месец набъбва и негативното влияние на фактора "цени на материалите ", който измества на трето място затрудненията, обвързвани с дефицита на работна мощ.

По отношение на продажните цени набъбва делът до 32,7% на строителни бизнесмени, които не престават да чакат те да се покачат през следващите три месеца.През октомври съставният индикатор "бизнес климат в търговията на дребно " понижава с 1,4 пункта след спад с 2,6 пункта през предходния месец, което се дължи на по-умерените оценки и упования на търговците на дребно за бизнес положението на предприятията. Последната анкета на Национален статистически институт записва и по-резервирани отзиви както за размера на продажбите, по този начин и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Според търговците на дребно главната спънка за развиването на активността в бранша е обвързвана с несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в сектора и незадоволителното издирване.

Нараства делът на търговците на дребно, които регистрират увеличение на стойностите през следващите три месеца.Съставният индикатор "бизнес климат в бранша на услугите " понижава през октомври с 2,1 пункта след прочута стабилизация през септември, като има прочуто влошаване на оценките и упованията на мениджърите за бизнес положението на техните предприятия. По-умерени са и мненията им по отношение на актуалното и предстоящото издирване на услуги.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в сектора не престават да лимитират в най-огромна степен развиването на бизнеса, като те са посочено надлежно от 51,1% и от 28,9% от мениджърите в бранша на услугите.

Относно продажните цени в бранша на услугите анкетата регистрира, че мениджърите чакат тяхно покачване през следващите три месеца.

Трябва да се има поради, че влошаването на стопанската обстановка в нашата страна през октомври е в миг, когато не престава да има политическа рецесия, изразена в идни следващи предварителни конституционни избори. Влошаването е реалност и предвид на четвъртата вълна на коронавирусната пандемия и идва на фона на растяща инфлация освен у нас, само че и в световен проект, дължащата се в най-огромна степен на мощен растеж на енергийните цени (електричество, естествен газ и недопечен петрол) и на дефицит на първични материали и материали за производството.

Източник: skandal.bg