През октомври общият показател на бизнес климата се понижава с ...

През октомври общият показател на бизнес климата се понижава с

Бизнес климатът се влошава през октомври, цените още ще растат

През октомври общият индикатор на бизнес климата се намалява с 2.3 пункта по отношение на предходния месец. По-неблагоприятен бизнес климат е записан в индустрията, търговията на дребно и бранша на услугите, а в строителството индикаторът резервира нивото си от септември. Мениджърите са притискани от ден на ден от растящите цени на суровините, неналичието на работна ръка, слабото издирване.

Промишленост. Съставният индикатор " бизнес климат в индустрията " спада с 3.9 пункта вследствие на по-резервираните оценки и упования на промишлените бизнесмени за бизнес положението на предприятията. По-негативни са и прогнозите им както за износа, по този начин и за производствената интензивност през идващите три месеца.

През октомври междинното натоварване на мощностите в индустрията остава на равнището от юли (74.2%). С оглед на предстоящото издирване през идващите месеци макар че се планува дефицит от мощности.

Основните проблеми за развиването на бизнеса не престават да бъдат несигурната икономическа среда, дефицитът на работна мощ и незадоволителното издирване от страната, като през последния месец се следи усилване на отрицателното им въздействие.

В съпоставяне със септември делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в индустрията да се покачат през идващите три месеца, се усилва.

Строителство. През октомври съставният индикатор " бизнес климат в строителството " резервира равнището си от предходния месец. Очакванията на строителните бизнесмени както за бизнес положението на предприятията през идващите шест месеца, по този начин и за активността им през идващите три месеца са песимистични. Последната анкета регистрира и нарастване на броя на клиентите със закъснения в заплащанията.

Производственият график е обезпечен с контракти за 5.6 месеца, като се следи понижение от 1.3 месеца по отношение на оценката през юли. Същевременно и упованията за нови поръчки през идващите шест месеца са по-неблагоприятни.

Най-сериозното усложнение за активността на предприятията остава несигурната икономическа среда. През последния месец се записва и повишаване на негативното влияние на фактора " цени на материалите ", който измества на трето място затрудненията, обвързвани с дефицита на работна мощ.

За продажните цени в строителството 32.7% от мениджърите не престават да чакат те да се покачат през идващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният индикатор " бизнес климат в търговията на дребно " се намалява с 1.4 пункта, което се дължи на по-умерените оценки и упования на търговците на дребно за бизнес положението на предприятията. Прогнозите им за размера на продажбите и поръчките към доставчиците през идващите три месеца са също по-резервирани.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в сектора и незадоволителното издирване не престават да лимитират в най-голяма степен развиването на бизнеса в бранша, като през последния месец се регистрира усилване на отрицателното им въздействие.

В съпоставяне с предходния месец набъбва делът на търговците на дребно, които плануват продажните цени в бранша да се покачат през идващите три месеца.

Услуги. През октомври съставният индикатор " бизнес климат в бранша на услугите " понижава с 2.1 пункта вследствие на леко влошените оценки и упования на мениджърите за бизнес положението на предприятията. По-умерени са и мненията им по отношение на актуалното и предстоящото издирване на услуги.

Най-сериозните затруднения за активността остават обвързвани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в сектора, посочени надлежно от 51.1 и 28.9% от предприятията.

Очакванията на мениджърите във връзка с продажните цени през идващите три месеца не престават да са в посока на нарастване.

Всичко, което би трябвало да знаете за:

Източник: dnevnik.bg