Преговорите по тема Образование с поканата на Продължаваме промяната към ...

Преговорите по тема Образование с поканата на Продължаваме промяната към

Мандатност на директори, оценки за учители и без джендъри в програмите

Преговорите по тематика " Образование " с поканата на Продължаваме промяната към Българска социалистическа партия, Има Такъв Народ, Демократична България текат онлайн. Първи визията си за промени в системата показаха Демократична България. Ивайло Старибратов изиска незабавни ограничения за връщане на учениците в оптималната присъствена форма посредством маски и пропаганда за имунизация на учениците от по-горните класове. Демократична България желае и самостоятелна стратегия за превъзмогване на дефицитите на всеки възпитаник. По данни 90% от децата от 0 до 3 г не са обхванати от системата, отпадането на възпитаници е с висок %, а възпитаник в България натрупва ниска цена съпоставяне с европейските страни и образованието му би трябвало да се върже с качеството.

Демократична България желае и обединен стандарт за оценяване на качеството на обучение, надзор на качеството на образованието с МОН координатор. В програмата на десните е достъп по местоживеене от най-ранна детска възраст, бюджетирането на всяко родено дете, различни форми на обучение в ранна детска възраст и акцент върху приобщаващо обучение. Предлагат се и три стълба за финансиране по действителни потребности за резултати. Демократична България предлага и висшето обучение и научните проучвания да се развиват дружно. Не на последно място - промяна в процедурите за заемане на длъжности в системата и увеличение на Брутният вътрешен продукт за предучилищното и учебното обучение, както и смяна във финансирането на системата.

Юлия Чортленева от Има Такъв Народ предложи мандатността на управителните фрагменти в образованието, в някои учебни заведения има безконечни шефове и политическо въздействие, уточни тя. Поиска претендент шефовете да се избират с обществен конкурс, родителите да знаят на кого поверяват децата си, договорът да не бъде с РУО-началник, а с министъра на образованието, а в РУО да има звено за одит за към този момент назначените. Експертът счита, че би трябвало да се усили извънкласната активност и съобщи, че образователните стратегии са на високо равнище и не подхождат на възрастта на децата, належащо е ¾ да се промени в тенденция ограничение на теоретичните познания, както и да се промени НВО за 4 клас да се промени. Тя желае да се понижи броят учебници - до два учебника на предмет, ваучери за изявени спортисти и на практика занимания.

Пламен Николов Има Такъв Народ изиска промяна в университетите, по думите му - те са прекалено много с еднакъв способ на преподаване. Той изиска да се обзет повече деца със специфични просветителни потребности в специфични паралелки в естествените учебни заведения, както и да се направи проверка върху административната работа на учителите. Поставен бе акцент и върху професионалното обучение, както и планове за отбрана на авторското право и учените, както и промяна в Българска академия на науките

Ирена Анастасова от Българска социалистическа партия показа визията на левицата. Един учебник по предмет, основаване мрежа на гениите, метод за поддръжка и следене на развиването и оставане в страната, действително ангажиране и надзор на всички институции в обсега на децата. По думите й - в този момент за това дават отговор единствено учителите, по тази причина специалността би трябвало да стане предпазена, да се вземат 100 ч годишно и заплатен отпуск, освобождение от несвойствени административни действия, равнището на заплатите да е над междинната работна заплата. Българска социалистическа партия изиска още мандатността на шефовете и политическите назначения в образованието да отпаднат.

Безплатни ясли и градини и по регион и безвъзмездни учебници от 1 до 12 клас, психическа поддръжка на всяко дете, желае още Анастасова. Далече сме от дуалното образование, само че би трябвало да го има, уточни още тя. Българска социалистическа партия желае в образователните предмети да няма отразяване на джендър идеологията. Училище без дисциплинираност, правила и ред не може, безапелационна е Ирена Анастасова. Тя добави и българските учебни заведения в чужбина, на които да се обърне внимание. Във висшето обучение Българска социалистическа партия желае образованието на фрагментите да дава отговор по райони, стартова заплата да е не по-ниска от две минимални заплати, нарастване на заплатите в Българска академия на науките, Селскостопанска академия, разпределяне на средства за ремонт на студентските общежития и библиотеки измежду тях, а най-после и 1% за просвета от Брутният вътрешен продукт. Милко Багдасаров сложи въпроса за делегираните бюджети, въведени от Българска социалистическа партия, само че не уточни дали да се прави смяна с тях.

България към този момент да има политика и в неделните учебни заведения отвън страната, защото към този момент има доста българи в чужбина.

След предложенията - Кирил Петков, съпредседател на Продължаваме промяната, разяснява, че се чуди какво се е случвало последните 30 година в страната, само че изрази вяра, че въпреки всичко събирането на масата за договаряния е прогрес. Първият му приоритет е обстойна акция за имунизацията, втори - в образованието на бъдещето днешните първокласници ще би трябвало да са съответни на пазара на труда през 2080 година, а в този момент у нас се учи с способи, които неговата майка и баба са ползвали. Трябва да се намерения за аналитично мислене или запомняне, уточни Петков и попита реторично кой чака да бъде в една специалност за целия си живот. Според Петков би трябвало да се учи на дебатиране, презентации още занапред.

Николай Денков, сега длъжностен министър на образованието, който също се включи в полемиката, без да е ясно с какъв мандат, уточни, че преди всичко би трябвало да се поддържа заплатата на учителя по отношение на междинната за страната. След няколко години работа напущат голяма част от учителите, което демонстрира, че заплатата не е задоволителна, уточни обаче той. Денков изясни и за оценка на добавената стойност във всяко учебно заведение посредством система за национално оценяване при стандартизирани условия - преди 1, 4, 7 клас и така нататък Остава отворен въпросът по какъв начин да се подобрят материалите при НВО. Целта за това е 2024 година Денков се спря и на образователното наличие - по думите му, класическите дисциплини били с научен жанр, по тази причина е нужна система за възобновяване на материала. Повече хора в образованието с роботика, изкуствен интелект, треньори в спорта, има благоприятни условия, изреди той. Денков е склонен да има поддръжка на учителите и специалността да стане контролирана, само че с по-строги стандарти и надзор, разтоварване на административната тежест и смяна в квалификацията на учителите. Министърът желае и стипендия за докторантите най-малко хиляда лв., поддържа напълно мандатност на шефовете, съгласно оценката на работата.

Николай Денков разиска и от ден на ден прекосяване към електронните запаси. Децата израстват с тези е-устройства, би трябвало да се включат и децата от затруднените групи и би трябвало да се свикне с това, сподели той. Той се спря и на материалната база, като разясни, че в Плана за възобновяване, развиване и резистентност се планувани средства. Най огромният проблем е работата с другите министерства и институции, уточни Денков. Той проучва висшите учебни заведения, които се " бутат да вършат едно и също нещо ". Всяко висше учебно заведение би трябвало да е най-хубавото за това, за което е основано, би трябвало да има разделяне на проучвателен университети, професионални висши учебни заведения и т.н, сподели той. По думите му - такси за студенти би трябвало да има.

Христо Петров, Ицо Хазарта, участва на полемиката за обучение, започвайки в негов жанр с изчитане на комплицирано изречение от програмата за смяна на образованието и бе безапелационен, че по-късно изречение слушащите са отишли за аналгин. Чрез образци от образователното наличие и мемоари от учителите си той искаше да каже, че би трябвало да се преподава с страсти, с цел да могат децата да схващат, а не да знаят кое причестяване е " страдателно ". Ние заглушаваме гласа на положителните учители, заглушихме гласа на положителните лекари, само че в случай че заглушим гласа на положителните учители - нас след 20 г няма да ни има ", сподели той.
 Болниците да не са търговски сдружения, разискват Природен парк, Българска социалистическа партия, Има Такъв Народ, Демократична България Обновена
Болниците да не са търговски сдружения, разискват Природен парк, Българска социалистическа партия, Има Такъв Народ, Демократична България

Клиничните пътеки да не отпадат като механизъм за надзор на качеството

Източник: news.bg
PromoMall.bg