Представители на малки и средни предприятия от пограничния регион между

...
Представители на малки и средни предприятия от пограничния регион между
Коментари Харесай

Малки и средни предприятия могат да се включват в състава на Комитета за наблюдение на Програмата за териториално сътрудничество Interreg VI A Гърция – България 2021-2027 г.

Представители на дребни и междинни предприятия от пограничния район сред България и Гърция могат да се включат в състава на Комитета за наблюдаване на програмата. Националният орган на Програмата за териториално съдействие Interreg VI A Гърция – България 2021-2027 година разгласи покана към представителите на бизнеса, която е оповестена на  на Министерството на районното развиване и благоустройството.

Лицата, искащи да вземат участие в избора, би трябвало да са регистрирани или да имат седалище/клон в допустимата програмна област на програмата -oбластите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград на територията на Република България и районите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция.

Те би трябвало да са настоящи и интензивно осъществяващи задачите си не по-малко от 2 години все още на подаване на заявката за присъединяване в процедурата за избор. Сред условията са и да имат опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на най-малко една стратегия/програма/политика или на най-малко един план, финансирани със средства от Европейския съюз. 

В период до 20.01.2023 година всяко заинтригувано малко или приблизително дружество може да подаде заявление за присъединяване по програмата. То се изготвя по образеца според Приложение № 1 към актуалната покана и се подава до Министерството на
Всичко за Вашата сватба
районното развиване и благоустройството на адрес:  или на е-поща:  и .

Към писменото заявление се ползват лист с изложение на изпълняваните планове, стратегии и/или действия, които потвърждават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми/политики или на планове, финансирани със средства от Европейския съюз, декларация за събитията и декларация за персонални данни. 

В период до 5 работни дни след приключване на периода за подаване на заявки, ръководителят на Националния орган уведомява лицата, отговарящи на критериите, и ги кани за излъчат един титуляр и до двама заместници като представители. В период до 5 работни дни от приемането на уведомлението, представителите на дребните и междинни предприятия уведомяват документално ръководителя на Националния орган за излъчените представители, като дават информация за техните три имена, организация, телефон за контакт и е-поща и доказателства за общото им утвърждение.
Източник: novinata.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg