Председателят на Националното ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците

Председателят на Националното ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците ...

Председателят на НЛРС-СЛРБ е преизбран за вицепрезидент на FACE


Председателят на Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" инж. Васил Василев беше преизбран с пълно мнозинство за втори мандат като вицепрезидент на Федерацията на европейските ловни асоциации за Източна Европа. Това стана на Генералната асамблея на FACE, проведена по време на Световното ловно изложение в Будапеща.

За сайта SLRB.BG инж. Васил Василев сподели:

"За мен е голяма чест да получа доверието на европейската ловна общност, но и отговорност, защото живеем във времена, в които ловът е поставен на изключителни трусове и трудности ". Той каза, че ще работи за осъществяването на всички политики на Федерацията на европейските ловни асоциации, както и че ще отстоява позицията на българския ловец в европейската общност.

"Българският ловец е закърмен с любов към природата и неговото място е в гората, а не зад компютъра. Наша работа като Съюз е да отстоим и защитим правата на нашите членове, задача, която поставям като приоритетна пред всичко друго." - допълни той.

Инж. Василев постави като основна цел съпротивата срещу пълната забрана на оловото в мунициите и рибарските такъми, както и борбата за осигуряване на по-дълъг транзитен период за България, ако тази забрана мине през Европейските институции.

"Над 90% от българските ловци притежават оръжие, пригодено единствено за оловни муниции. Една такава забрана ще обрече над 100 000 български ловци да закупят ново оръжие или да ползват десетократно по-скъпи муниции, което или ще ги откаже от хобито им, или ще ги принуди да използват стоманени муниции, което ще ги изложи на риск, защото пушките им не са пригодени за стрелба с тях" - заяви презибраният вицепрезидент.

Той подчерта, че покупателната способност на българите е най-ниска в целия Европейски съюз и една такава обща забрана не е справедлива за по-бедните страни и тяхното население. В заключение той подчерта слабостите на досието на Европейската агенция по химикали (ECHA) за забраната на оловото и благодари на колегите си за сериозната и добра обща работа по подготовката на становища против тази забрана.

Източник: cross.bg