Председателят на Народното събрание Никола Минчев откри научно-практическа конференция, посветена ...

Председателят на Народното събрание Никола Минчев откри научно-практическа конференция, посветена

Шефът на парламента патрон на годишнината по повод 70 г. Закон за собствеността

Председателят на Народното събрание Никола Минчев откри научно-практическа конференция, отдадена на 70-ата годишнина от влизането в действие на Закона за собствеността. Форумът, който беше проведен на 12 април 2022 година от Висшия адвокатски съвет със съдействието на Центъра за образование на юристи „ Кръстю Цончев “, е под патронажа на ръководителя на Народното събрание.

Никола Минчев изрази признателност за самодейността на Висшия адвокатски съвет да събере представители на университетския свят, висши съдии, съдии от Конституционния съд, юристи и нормотворци, с цел да обсъдят непреходни правни проблеми, свързани с правото на благосъстоятелност. За нас юристите наподобява аксиоматично, че правото на благосъстоятелност е построено от три пълномощия: притежание, прилагане и предписание, уточни той и посочи, че няма свободен човек без право на неприкосновена благосъстоятелност. В исторически проект има доста образци, в които нетърпимостта към свободата на индивида постоянно се насочва против собствеността и това не е инцидентно, тъй като таман там - в собствеността, е основата на самостоятелната независимост, акцентира ръководителят на Народното събрание.

Смятам, че тази конференция е в границите на битката за правото, за построяването и поддържането на правовия ред в страната ни, съобщи Никола Минчев. Отговорността на народните представители е огромна - изискуем транспарантен и предвидим законодателен развой, чийто резултат да бъдат закони, които са ясни и еднообразно използвани за всички правни субекти, уточни той. За осъществяването на тази задача законодателят би трябвало да познава добре публичните и правните проблеми - през погледа на жителите и на правните специалности, добави ръководителят на Народното събрание.

Председателят на Комисията по конституционни и правни въпроси Милен Матеев изрази убеденост, че участниците в конференцията ще съумеят да извършат многообразен и сложен разбор на контролираната от Закона за собствеността материя. Вярвам, че през миналите 70 години законът извърши своя план и не се нуждаем от приемането на напълно нов, а би трябвало да се търси рационализиране и доразвиване на заложените в настоящия закон правила и правила, акцентира Милен Матеев. Според него измененията би трябвало да се вършат с висока степен на отговорност и почитание към наложилите се правила и единствено в случай че ще допринесат за по-висока степен на отбрана на правата на жителите и за правдивост при споразумяване на публичните връзки и гражданския оборот.

Председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев изрази признателност към Народното събрание и персонално към ръководителя на Народното събрание за опцията тъкмо в Народното събрание да бъде проведена конференция във връзка 70 години от влизането в действие на Закона за собствеността. Надявам се да успеем да разгледаме тематиката за собствеността във всичките й измерения от римското право до през днешния ден, както и през годините на деяние на Закона за собствеността, добави той.

В центъра на актуалната правна система и цивилизация са правните институти – собствеността и страната, от техния баланс зависи просперитета на всяко общество, тъй като рационалният баланс сред границите на собствеността и границите на държавността отразяват салдото сред частния и самостоятелния интерес и интереса да живеем дружно по най-хубавия вероятен метод, акцентира при откриването на конференцията заместник-председателят на Висшия адвокатски съвет Валя Гигова. Законът за собствеността е неповторим, тъй като е признат в срок на всеобща национализация, работи по време на целия срок на битие на социалистическата страна, доживя възобновяване на собствеността и раздържавяването на собствеността посредством приватизацията, уточни тя. Задачата ни през днешния ден е да отбележим по какъв начин законът извърши задачите, заложени от неговите основатели, и има ли потребност от смяна на Закона за собствеността, уточни тя.

В научно-практическата конференция „ 70 години закон за собствеността: има ли потребност от смяна? “ вземат участие представители на университетските среди, съдии от Конституционния съд и от висшите съдилища, юристи, преподаватели и народни представители.

Източник: dnesplus.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg