Правителството прие актуализирана Секторна стратегия за развитие на електронното управление ...

Правителството прие актуализирана Секторна стратегия за развитие на електронното управление

МС одобри Стратегия на електронното управление в НОИ за периода 2018-2025 г.

Правителството одобри обновена Секторна тактика за развиване на електронното ръководство в Националния застрахователен институт - „ е-осигуряване ” 2018-2025 година и Пътна карта за осъществяването й. С признатите промени документът се синхронизира с обновената Стратегия за развиване на електронното ръководство в Република България 2019-2025 година, оповестиха от държавния пресцентър.

В обновената тактика се вкарват цели и правила, заложени в новоприети стратегически документи на национално равнище, измежду които Националната стратегия за развиване „ България 2030 “ и националния стратегически документ „ Цифрова промяна на България за срока 2020-2030. Отчетени са и промените в нормативната уредба, произлизащи от измененията в Закона за електронното ръководство и от последните условия на законодателството в сферата на киберсигурността, в това число мрежовата и осведомителна сигурност.

Стратегическите цели на документа са трансформиране на Национален осигурителен институт в цифрова администрация, електронно ръководство на държавното публично обезпечаване, основано на данни и създаване и даване на цифрови услуги в сферата на общественото обезпечаване и продан на социално-осигурителна информация.

Източник: faktor.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg