Правителството одобри българската позиция за сезиране на Съда на Европейския ...

Правителството одобри българската позиция за сезиране на Съда на Европейския

България атакува пакет Мобилност в Съда на ЕС

Правителството утвърди българската позиция за сезиране на Съда на Европейския съюз за анулация на наредбата за наложителното връщане на транспортното средство от Пакета за Мобилност I.

На 23 октомври предходната година България е подала три тъжби пред Съда на Европейски Съюз за завеждане на каузи по всеки от законодателните актове от Пакета за подвижност I.

Една от жалбите е обвързвана с анулация на наредбата за връщането на транспортното средст во, както и на наредбата по отношение на срока на отмора сред каботажните транспорти.

От държавното управление показват, че страната ни е положила оптимални старания да убеди Европейска комисия да показа законодателно предложение, което да планува цялостно изтриване на текста за връщане на транспортното средство. Въпреки подхванатите дейности обаче сходно законодателно предложение
 Пакетът
Пакетът " Мобилност " - признат дефинитивно и без промени

До 2 месеца след публикуването му, ще желаят отменяне на избрани текстове

Предвижда се наредбата по отношение на наложителното връщане на транспортното средство да се ползва от 21 февруари 2022 година

С сегашния план на позиция България насочва молба до Съда на Европейски Съюз да спре осъществяването на член 1(3) от Регламент 2020/1055 до изговаряне на Съда на Европейския съюз с финален акт по жалбата.

В плана на позиция са посочени няколко довода, които потвърждават основателността на жалбата:

На първо място - възможното въвеждане на мярката от февруари следващата година ще аргументи , като тяхното настъпване е с огромна степен на възможност. Разпоредбата ще сътвори условия за осъществяване на спомагателни транспортни курсове, което ще окаже доста негативно влияние, най-много върху околната среда.

България е отбелязвала неведнъж, че наложителното връщане на транспортното средство в страната по определяне ще докара до безрезултатно потребление на транспортните уреди в Европа, което е срещу всички старания да се обезпечи стабилно развиване на бранша, акцентират от Министерски съвет.
 Българската позиция по европейския пакет
Българската позиция по европейския пакет " Мобилност 1 " остава непроменена

Правилата в документа, мощно понижават конкурентността на българските превозвачи...

Те напомнят, че през февруари тази година Европейската комисия е разгласила резултатите от предоставеното от нея изследване за разбор на въздействието от наложителното връщане на транспортното средство, което е удостоверило опасенията на страната ни.

Изводите на Европейска комисия дават съображение на България да изиска прекъсване на осъществяването на мярката за наложителното връщане на транспортното средство.

Второ - приемането на краткотрайната мярка би подсигурило ползите на транспортните сдружения. Транспортните компании няма да бъдат принудени да понесат големи финансови разноски и по-специално тези, които са открити в периферни страни членки като България. Много транспортни оператори ще бъдат принудени да прекратят активност или да се реалокират, което ще окаже голямо въздействие върху стопанската система и виталния стандарт в тези страни членки , в това число и повишение на безработицата. Ще бъдат избегнати евентуални промени в наличния транспортен потенциал, които могат да доведат до повишение на цените за някои типове транспортни интервенции, акцентират от Министерски съвет.

Правителството ще предприеме всички нужни дейности за внасяне на писмена искова молба за процесуални дейности по обезпечаване отбраната на правата и ползите на България пред Съда на Европейски Съюз във връзка със сезирането му на съображение чл.278 от Договора за действието на Европейския съюз по отношение на прекъсване на осъществяването на наредбата за наложителното връщане на транспортното средство, планувана в Пакет Мобилност I.
 Кабинетът поддържа Желязков да нападна пакет
Кабинетът поддържа Желязков да нападна пакет " Мобилност " пред съда на Европейски Съюз

Срокът на оборване е почти 2 месеца след издание в " формален вестник " на Европейски Съюз

Източник: news.bg