Потреблението на електроенергия в Албания през третото тримесечие на 2022 ...

Потреблението на електроенергия в Албания през третото тримесечие на 2022

Потреблението на електроенергия в Албания се е свило с 9,8 % през третото тримесечие на 2022 г.

Потреблението на електрическа енергия в Албания през третото тримесечие на 2022 година е намаляло с 9,8% (1,514 ГВтЧ) в съпоставяне с количеството електрическа енергия, регистрирана през третото тримесечие на 2021 година (1,679 ГВтЧ), заяви Българска телеграфна агенция, базирайки се на известие на Албанския статистически институт - ИНСТАТ (INSTAT).

Според ИНСТАТ свитото ползване се дължи на понижената консумация на електрическа енергия от небитови консуматори с 16,8%.

Консумацията от битови консуматори не оказва въздействие върху спада на потреблението на електрическа енергия. По данни на ИНСТАТ битовото ползване на през третото тримесечие на 2021 година и 2022 година е било 696 ГВтЧ.

Нетното произвеждане на електрическа енергия през третото тримесечие на 2022 година понижава с 0,1% (1,371 ГВтЧ).

Брутният импорт на електрическа енергия през третото тримесечие на 2022 година е 1,142 ГВтЧ по отношение на 975 ГВтЧ през същия срок на миналата година, отбелязвайки растеж от 17,1%.

Брутният експорт на електрическа енергия е 670 ГВтЧ при 323 ГВтЧ за същия срок на миналата година, което бележи растеж от 2,1 пъти.

Източник: novini.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg