Поразителен е контрастът между нивата на корупцията и осъдителните присъди

...
Коментари Харесай

Докладът на GRECO за България: зависими медии и неработеща прокуратура

Поразителен е контрастът сред равнищата на корупцията и неоправдателните присъди за нея в България. Това е един от изводите в годишния отчет за страната на Групата на страните, борещи се против корупцията (GRECO), към Съвета на Европа.

" Липсата на ефикасна реакция на наказателното правораздаване против корупцията на високо ниво поредно се отличава измежду главните дефекти на българската антикорупционна система ", се припомня в отчета. Авторите показват " очевидната липса на решителност за осъществяване на пълноценни следствия и завеждане на каузи в съда, съчетана с вероятни непозволени въздействия върху и в границите на прокуратурата ".

Като характерности на положението на битката с корупцията по върховете на властта в България от GRECO показват още: подвластни медии, безотговорност на изпълнителната власт; липса на правила за държание на висшата държавна администрация; липса на отчетност; неяснота измежду съветниците на овластените.
То по този начин си беше
Документът прави обобщава свършеното по антикорупционната тематика в България и стига до извода, че неналичието на присъди за корупция по високите етажи на властта не се дължи на закриването на профилираните съд и прокуратура - теза, която в отчета е маркирано, че се застъпва от представителите на обвиняването.
Реклама
Организацията
Всичко за Вашата сватба
отбелязва: " Остава със мощно усещане, че повода за неефективното наказателно гонене на случаи на корупция, включващи лица на висши длъжности, се дължи в по-малка степен на архитектурата на съответните прокурорски служби и в по-голяма на прекомерно комплицираните предварителни условия, наложени от прокуратурата на проверяващите органи. "

Докладът на GRECO идва в миг, в който България за следващ път отива към предварителни парламентарни избори, а две от така наречен систематични партии - ГЕРБ и Движение за права и свободи, още веднъж неодобряват опита и в този парламент да бъдат признати правила за налагане даже на минимална отчетност на основния прокурор.
КПКОНПИ и Министерство на вътрешните работи
От GRECO означават, че в България има образувана антикорупционни комисия - КПКОНПИ, само че при подробен обзор на активността ѝ се вижда, че тя по-скоро работи официално. Това се отнася и за инспекциите на декларациите, подавани от заемащите висши държавни длъжности.

" Представителите на комисията потвърдиха, че въпреки тя да може да прави инспекции на място, това рядко се е случвало на процедура, защото техните запаси и способи на работа разрешават на първо място провеждането на документни инспекции за разликите и несъответствията сред предходни и новоподадени заявления. Освен
Всичко за Вашата сватба
това не беше налична изчерпателна статистическа информация за декларациите, подадени от лицата, заемащи висши длъжности и тествани от упълномощените органи ", се установи в отчета. Заключението в него е: " Н астоящата система не разрешава ефикасен контрол върху приходите, имуществото и ползите на лицата, заемащи висши длъжности, с цел да се подсигурява бистрота и отчетност пред обществеността. "
Реклама
Документът предлага да се ускори на оперативната самостоятелност на полицията, " с цел да се предотврати непозволено политическо въздействие върху нейните дейности ", както и въвеждане на " всеобхватно законодателство, с цел да се подсигурява ефикасна отбрана на лицата, сигнализиращи за нередности ". " Забелязва се също, че министърът на вътрешните работи има необятни пълномощия над полицията ", показват от GRECO и предлагат понижаване на въздействието на политическото управление върху персоналния състав.

Сред другите изводи са: изчезналото законодателство за лобизма, както и неясностите при назначението на политически съветници по високите етажи на властта.
Върховете на властта
Докладът открива, че политиците по върховете на властта постоянно са пропуснати от разпоредбите, които ръководят държавната администрация . Така за тях не важи етичният кодекс, а имуществените им заявления се ревизират единствено по документите,
Всичко за Вашата сватба
съдържащи се в наличните бази данни. GRECO показва, че няма правила за другарство с лобисти и други страни, влияещи на държавните политики, и че няма бистрота за хората, които поучават държавния хайлайф, и за тяхната отговорност към вземането на политически решения.

Експертите означават, че няма система за инспекция на честността на чиновниците в администрацията, заемащи позиции с висок корупционен риск. Висшите постове са изключени от етичния кодекс за държанието на централната администрация, признат през 2020 г.
Източник: capital.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg