Поради големия интерес към пилотното издание на Стипендиантстка програма 2022-2023 ...

Поради големия интерес към пилотното издание на Стипендиантстка програма 2022-2023

Платен стаж в Kaufland България

Поради огромния интерес към пилотното издание на " Стипендиантстка стратегия 2022-2023 година ", Kaufland България удължи периода за кандидатстване за платените стажове. До 17 октомври искащите да се допрян до света на модерната търговия ще могат да подадат своите документи през кариерния уеб страница на компанията:.

" Стипендиантстка стратегия 2022-2023 година " на Kaufland България е ориентирана към студенти в 3-ти и 4-ти курс, а отворените позиции през актуалното издание са пет. В рамките на 3 месеца всеки от участниците ще се запознае от близко с работните процеси в няколко основни отдела - " Маркетинг ", " Снабдяване ", " Търговия ", " Управление на веригата доставки " и " Отдаване чартърен ".

Програмата дава опция на всеки от определените претенденти самичък да възнамерява по кое време да организира стажа си. Единственото изискване е да бъде избран срок от три поредни месеца сред октомври 2022 и септември 2023 година По време на образованието участниците ще получават конкурентно заплащане, както и цялостния пакет обществени придобивки, който Kaufland България обезпечава на всички свои чиновници. След сполучливо прекосяване на програмата, стажантите ще получат и специфична спомагателна стипендия.

Желаещите да вземат присъединяване в програмата на Kaufland следва да изпратят CV и да решат проблем, непосредствен до ежедневната работа на другите отдели. Съответно за " Маркетинг " той е обвързван с Kaufland Card, този за " Снабдяване " - за усъвършенстване на процеса по щемпел на рекламни плакати, за " Търговия " - с разбор на асортимента. Темата на проблема за " Управление на веригата от доставки " е ориентирана към изследване на опциите за различен превоз в дистрибуторската логистика на Kaufland България при доставка на стока от Централен склад към филиалите, а на " Отдаване чартърен " - за насърчаване на концесионерна зона (зона за наематели) в магазин от мрежата на компанията.

Решението кои от претендентите да станат част от програмата ще бъде взимано от тристранно жури, което ще преглежда и прави оценка изпратените кандидатури. То ще е формирано от представител на отдел " Човешки запаси " и двама души от отдела, приемащ съответния стипендиант. Петимата участници с най-голям резултат ще получат опция да се срещнат от близко с работата в съответната професионална област и да натрупат скъпи познания, които ще им бъдат потребни в бъдещото кариерно развиване.

Kaufland България осъзнава своята основна роля за кариерното развиване на младежите в страната. Като един от най-големите работодатели компанията задава и изпреварва трендовете на пазара на труда и създава стратегии, посредством които влага в младежи. Сред тях са самодейността " Управители на бъдещето ", ориентирана към завършващи студенти с дребен или без никакъв професионален опит, както и " Търговска академия 2022 ", която цели да приготви експерти в дирекция " Търговия и Маркетинг ".

Kaufland България е и измежду първите компании в страната, която работи и развива стратегия за дуално образование. Също по този начин, всяка година сред 70 и 100 възпитаници минават през дългогодишната практикантска стратегия на компанията, която обезпечава лятна работна процедура за пълнолетни възпитаници.

Източник: webcafe.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg