Помощта за авиацията, за която браншът настоява от началото на

Помощта за авиацията, за която браншът настоява от началото на ...

60 млн. лв. дават шанс за рестарт на авиацията


Помощта за авиацията, за която браншът настоява от началото на COVID кризата, най-после е факт с актуализацията на бюджета - случи се при служебен кабинет и парламент с кратък живот.
И парите, които депутатите гласуваха, са двойно повече, отколкото първоначално се предвиждаше - не 30, а 60 млн. лв.
Авиационният бранш бе единодушен, че помощта е крайно необходима за оцеляването му - средствата са за изплащане на самолетите, за базите за ремонт, за пилоти и стюардеси, пише "24 часа".

Браншът бе единен и за друго - че у нас се закъснавя и че други държави, като Германия и Франция например, реагираха много скоро, след като пандемията принудително приземи авиацията, и влязоха с дялове в “Луфтханза” и “Ер Франс”.
Съгласието в авиобранша бе видно и след внесените от правителството текстове в законопроекта за актуализация на бюджета в частта му за авиацията.

Срещу тях браншови организации в сектора - Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ ) и Асоциацията на българските авиокомпании (АБА), нямаха възражения.
Текстовете бяха написани от експерти на
министерството на транспорта и внесени чрез министерството на финансите в проекта за изменение на закона за бюджета.

На 28 юни по инициатива на председателя на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков е проведена среща със служебния финансов министър тогава Асен Василев. На нея браншът поставя искането си да получи безвъзмездна помощ. В отговор Министерството на финансите изготвя и внася на на 26 юли в Народното събрание “Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.”, в който е изрично включено предложението на (АБАИ), а именно:

§ 4. Създава се чл. 109: “Чл. 109. (1) Държавата предоставя на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”, безвъзмездни средства в общ размер до 30 000,0 хил. лв.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят при условия и по ред, и в размер на проценти от оборота за 2019 г., определени от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и при спазване на правилата за държавни помощи.”
По-късно експерти коментираха за “24 часа”, че текстовете са направени максимално широки, за отговорят на изискванията на Европейската комисия за държавна помощ, тъй като за нея ще се иска нотификация. И така да се даде възможност на Министерския съвет да изготви критериите за отпускането на парите за авиацията, за да се отрязят евентуално бележки на ЕК при нотификацията.
Предложенията за помощта за авиацията бяха обсъдени на 31 август в икономическата комисия на парламента.

Източник: skandal.bg