По-нататъшното мащабно навлизане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Европа

...
По-нататъшното мащабно навлизане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Европа
Коментари Харесай

Ангелин Цачев: мащабното навлизане на ВЕИ и производството на зелен водород в региона минават през изграждане на АЕЦ

По-нататъшното огромно нахлуване на възобновимите енергийни източници (ВЕИ) в Европа в енергийните системи на Европейски Съюз минава през развиването на нуклеарните централи. За да има пък произвеждане на зелен водород в района още веднъж единственият вид са нуклеарните централи. Това разяснява изпълнителния шеф на Електроенергийния систематичен оператор (ЕСО) Ангелин Цачев в границите на Международната нуклеарна конференция  „ Българска атомна енергетика – Национална, районна и международна енергийна сигурност “, която се организира в комплекс „ Ривера “ край Варна. Към този миг мрежата на страната е извънредно добре и уравновесена, поради и положителното обмисляне и развиване на стандартните генериращи мощности. Разбира се с по-голямото нахлуване на възобновими енергийни източници в енергийния микс, този баланс в мрежата стартира да се нарушава и изисква съществени вложения в нейното развиване за да запазим нейната адекватност и сигурността на доставките към всички консуматори на територията на страната, изясни Цачев. Той показа визията на ЕСО за бъдещия електроенергиен микс на страната към 2050 година в изискванията на въглеродна индиферентност и във връзка с мястото на огромните реактори в енергийната система. ЕСО оперира цялата електропреносна система на България, обхващаща 16 хиляди км електропроводи от 110, 220 и 400 киловолта и над 300 подстанции, от които над 32
систематични  - 400/ 110 киловолта. Според изпълнителния шеф на ЕСО през предходната година в страната са били работили над 13 хиляди МВт генериращи мощности, като 34 % са от въглищни централи, 15 % от двата блока в АЕЦ Козлодуй, газовите централи -  приблизително към 10 % (основно парогазови, свързани с отоплението на градовете, плюс варненската ТЕЦ) почти 24 % от Водноелектрическа централа и ПАВЕЦ, близо 12 % фотоволтаичните централи, 5% - вятърните. Според него към средата на тази година интензивното въвеждане на фотоволтаичните централи към този момент доближават присъединяване си до 15 %. „ Производство на електрическа сила (през 2022 г.б.р.) е рекордно за страната ни – над 50 ТВтч. Рекорден е износа – повече от 12 млн. кВтч електрическа енергия, осъществени в района на Югоизточна Европа “, уточни изпълнителния шеф на ЕСО. Той посочи, че това се дължи главно на ТЕЦ-овете в Маришкия басейн, както и на обичайното произвеждане сред 32-35 % от АЕЦ „ Козлодуй “. При представянето на визията на ЕСО какъв би трябвало да е енергийният микс към 2050 година за реализиране на цялостна декарбонизация, както и поради възходящото ползване в страната, Цачев акцентира на нуждата от „ запазване на адекватността на системата, която все още е 99,996 % което значи, че не повече от 4 часа проблем с мощности в страната, както и за гарантиране на сигурността на доставките “. „ Нашата визия е, че 55 % от електрическата сила за цялостна декарбонизация на страната би трябвало да е от базови нуклеарни мощности “, изясни той, наблягайки на потребността от еластичност в необятен диапазон, тъй че да вземат участие в контролиране на системата. Очакването е за 22% от енергийния микс да бъде от слънце, 14 % от вятър и 5 % от Водноелектрическа централа, поради лимитираните водни запаси на страната ни. При това ролята на Водноелектрическа централа ще бъде ориентирана към пиковото ползване, само че също по този начин и когато би трябвало да могат да се употребяват и като базови мощности.
„ При показване на енергийната визия през януари бяха направени голям брой сюжети във връзка енергийния микс в страната и на целия район, защото към този момент сме общ пазар и не би трябвало да преглеждаме страната ни като затворена система. Според нас е най-правилно да се оценят всички визии на целия район, да се оценят опциите на обособените държави-членки, за да бъде направен най-хубавият сюжет за развиване на електроенергийните мощности “ уточни Цачев. Той се спря и на допустимо най-консервативния от сюжетите, касаещ извеждането на въглищните електроцентрали от употреба до 2035 година При този сюжет в целия район на Югоизточна Европа се обрисува доста сериозен дефицит от електрическа сила от 40 – 45 ТВтч. „ Тъй като този проблем не престава да се задълбочава и единственото решение е построяването и въвеждането в употреба на нови нуклеарни мощности, които да задоволят потреблението в района на ЮИЕ “, уточни Цачев. Преди това в границите на конференцията сходни упования споделиха и посланика на Словения, а и други участници. Сценарият е основан на поръчано от ЕСО изследване и е на база на информация от страните от района.
На тази база, „ през 2035 – 2040 година количеството на създадена сила от нуклеарни централи в район ЮИЕ би трябвало да доближи 100 ТВтч с цел да задоволи потреблението в района. В противоположен случай той ще бъде мощно липсващ, което допуска, че ще би трябвало да има по-високи цени на електрическата сила и по-ниски вложения в останалите стопански браншове “, съобщи изпълнителния шеф на ЕСО. В тази връзка той очерта и смисъла на нуклеарните мощности в два аспекта – първия аспект, касаещ е гарантиране на сигурността във връзка с доставките. „ АЕЦ са единственият огромен енергиен източник, който може да задоволява потребностите 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, и най-важното - създават съвсем беземисионна сила, което подкрепя битката на Европа с климатичните промени. На 1 МВт създадена сила интензитета на СО2 е почти 11 кг, до момента в който от една слънчева централа е сред 50 и 70 кг, а една вятърна централа – сред 90 и 130 кг. Това е извънредно значима част в битката ни с климатичните промени “, уточни Цачев. Вторият аспект, по думите му, поради навлизането на доста ВЕИ в района е извънредно значимо смяната на мощността на блоковете, което би трябвало да се случва в границите на 15 минути, с цел да балансират електроенергийните системи на страните. ЕСО е създал сюжет за построяването на 2 400 МВт нуклеарни мощности на площадката на АЕЦ „ Белене “ и 2 400 МВт на площадката на АЕЦ „ Козлодуй “. При създаването на сюжетите от систематичния оператор са се съобразили с това, че развиването на мрежата да подсигурява сигурността на мрежата. От този позиция Цачев обясни, че разликата в развиването на мрежата сред АЕЦ „ Козлодуй “ и АЕЦ „ Белене “ е един далекопровод от 100 километра. По думите му, на фона на цялата инвестиция „ това е просто незначимо “, а по-късно пред публицисти изясни, че става въпрос за инвестиция от 70 млн. лева, която освен това се поема от компанията, изграждаща АЕЦ „ Белене “. „ Другото значение на нуклеарните блокове от систематична позиция, поради сериозното нахлуване на ВЕИ в енергийния микс на страната и целия район е обвързвано с инерцията на системата. Динамичната резистентност в електроенергийните системи се нарушава, тъй като я я няма инерцията, която се обезпечава в този миг от огромните електрически генератори “, изясни Цачев. По думите му, с навлизането на ВЕИ, които не разполагат с такава инерция проблемите стартират да стават от ден на ден и все по-осезаеми.
„ Защо споделям, че би трябвало да се обърне внимание на тези неща, тъй като слънчевата и вятърната сила не могат да обезпечат такава инерция. Има известна инерция при актуалните инвентори, само че не може да заместят като цяло инерцията основана от огромните енергийни генератори. Затова от енергийна позиция би трябвало да бъде открит баланс, да имаме динамично устойчиви системи “, които по думите му въпреки това са въглеродно неутрални. По-нататъшното развиване на ВЕИ и огромното им нахлуване в енергийните системи на Европейски Съюз минават през развиването на нуклеарните централи. Предвид навлизането и на по-нататъшният притежател в лицето на зеления водород, съгласно ЕСО единственият вид в нашия район да има произвеждане на зелен водород е през ВЕИ и нуклеарни централи.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg