По-долу са изброени населените места/райони, в части от които предстоят ...

По-долу са изброени населените места/райони, в части от които предстоят

ЧЕЗ Разпределение България АД - Планирани прекъсвания за 17.01.2022 г.

По-долу са изброени обитаемоте места/райони, в елементи от които предстоят планувани действия за развиване на електроразпределителната мрежа. Те са съпроводени с изключвания на електрозахранването. Възможно е посочените планувани спирания да бъдат придружени с кратковременни оперативни превключвания, като сдружението се стреми да ги организира през нощта, когато се засягат минимален брой дейни консуматори. Оперативните превключвания са свързани с смяна на схемата на зареждане и се организират за запазване живота и здравето на чиновниците. Поради особеностите на електроразпределителната мрежа се организират и оперативни превключвания, които не са обвързани с графиците за планувани изключвания. Забележка: Обявените спирания се отнасят не за задачите посочени региони, а за елементи от тях. Информация дали съответен адрес попада в обсега на плануваните спирания и продължителността им може да се откри на адрес: след въвеждане на потребителски номер.

Източник: 3e-news.net