Пловдивският общински инспекторат няма нищо общо със събираемостта на глоби ...

Пловдивският общински инспекторат няма нищо общо със събираемостта на глоби

Шефът на Инспектората към зам.-кмета Родопски: Събираемостта на глобите не е в правомощията на ПОИ

Пловдивският общински инспекторат няма нищо общо със събираемостта на санкции и наказания, нито с определянето им. Наказателните постановления се изготвят в отдел „ Административно наказателна активност “ и се подписват от кмета на Община Пловдив или оторизиран от него зам.-кмет, съобщи за TrafficNews шефът на Инспектората Асен Стефанов по мотив изказване на зам.-кмета Величко родопски преди дни. 
Прочетете още
" Ниският % на събираемост на санкции и наказания, също е противен, мислихме, че с новия шеф на Общинския инспекторат ще вдигнем това перо ”, каза ковчежникът на Община Пловдив, по отношение на въпрос за приходите на Общината. 

" Не съм го чул персонално. Надявам се да е представен неопределено, тъй като не позволявам тъкмо господин Родопски да не е наясно, че Пловдивският общински инспекторат няма нищо общо със събираемостта. Дори размера на глобите не се дефинира в Инспектората. Наказателните постановления се изготвят в отдел „ Административно наказателна активност “ и се подписват от кмета на Община Пловдив или оторизиран от него зам.-кмет. ПОИ открива нарушавания и сформира АУАН, в които само предлага размера на глобата. Разполагате с такива систематизирани данни за първите шест месеца на тази година, съпоставени със същия срок на 2021. Както и за сумите от такси за търговски и др.дейности, постъпили в общинската хазна в следствие от активността на Инспектората. Въпросът за събираемостта уточнете с господин Родопски " разяснява Стефанов. 

По данни на Общинския инспекторат през първите шест месеца на година тестваните обекти са 2979. Изготвените констативни протоколи с наставления - 738. Съставени са 166 акта за открити административни нарушавания /АУАН/ с препоръчани наказания общо за съвсем 100 хиляди лв.. Внесените в Община Пловдив такси /за позволения за тротоарно право, удължено работно време, удостоверения за категоризация/ в следствие от инспекции на Инспектората са общо над 162 000 лв..

За сравнение  през първите шест месеца на 2021г. тестваните обекти са с към 500 повече, КП с наставления – с към 100 броя повече, АУАН са 104 /с 62 бр. по-малко/ с препоръчани наказания за общо 86 400 лв., а приходите за общината от такси, импортирани в следствие от инспекции на Инспектората – малко над 53 хиляди лв. /с към 110 хиляди лева. по-малко в съпоставяне с първите шест месеца на тази година/.  

 

Източник: trafficnews.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg