Пловдивската компания „Макском“ спечели поредния голям приз, а именно „Най-добра ...

Пловдивската компания „Макском“ спечели поредния голям приз, а именно „Най-добра

Макском с награда за най-добра българска фирма на годината

Пловдивската компания „ Макском “ спечели следващия огромен приз, а точно „ Най-положителна българска компания на годината “ 2020 година, в категория „ Средни и огромни компании “, извършен през 2021 година.

Мисията на самия конкурс е да насочи социалното внимание към най-положителните образци в бизнеса, да удостовери, че в България има фирми на международно равнище и да популяризира техните сполучливи бизнес модели.
Важен акцент в изискванията на състезанието са, че вземат участие единствено компании, които имат български капитал, български мениджмънт и съставляват български бранд

Членове на журито са шест одобрени имена от бизнеса и медийните среди:

Чавдар Златев
Главен шеф Корпоративно банкиране и член на Управителния съвет на Fibank

Кънчо Стойчев
Съосновател на ББСС „ Галъп Интернешънъл “ и ръководител на Съюз “Произведено в България”

Емил Хърсев
Финансист
Бивш подуправител на Българска народна банка, член на борда на Булбанк, Минералбанк, Кредитна банка, БРИБ и МБИС.

Венелина Гочева
Управител на „ Медийна група България”

Йордан Матеев
Главен редактор и издател на Forbes България

Ваня Манова
Мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово

Интересът към влиятелния конкурс, който се организира към този момент 9 години, набъбва с времето, и „ Макском “ се конкурираше за първото място с близо 300 компании.

Част от заложените критерии по които бяха оценявани компаниите участващи в състезанието са:

• чиста печалба през 2020 година
• печалба преди налози и разноски за 2020 година
• оперативна печалба
• възвръщаемост на потребления капитал
• сума на дълготрайните материални авоари
• сума на краткотрайните материални авоари
• сума на авоарите
• величина на личния капитал
• размер на дълготрайните заеми
• размер на краткосрочните заеми

Компетентното жури отличи точно фирмите, които са със постоянен напредък, показват благоприятни условия за оправяне в конкурентна среда, имат потенциал за нахлуване на нови маркети, развиват сполучливи стратегии и прогресивни бизнес хрумвания и съумяват да наложат своята комерсиална марка.

===

Макском е един от най-големите производители на колела в Европа. От основаването на компанията през 1996 година, непрестанно развиваме и разширяваме своя бизнес. През 2001 година отбелязвa първия експорт на колела лично произвеждане за страните от Европейски съюз, а оттогава над 95% от цялата продукция на сдружението открива своята реализация точно на тези маркети.

Днес, Макском ЕООД е част от холдинга MAXEUROPE, с производственo-складова база ситуирана на 40 000 кв.м. застроена повърхност и потенциал от над 400 000 велосипеда годишно.

Източник: marica.bg