Пленумът на Върховния касационен съд предлага съдът да преустанови работата

Пленумът на Върховния касационен съд предлага съдът да преустанови работата ...

ВКС се отказва от е-системата на съдилищата

Пленумът на Върховния касационен съд предлага съдът да преустанови работата с Единната информационна система на съдилищата. На днешното заседание на Пленума беше обсъдено предложение от заместниците на председателя и ръководители на Наказателната, Гражданската и Търговската колегии относно използването на ЕИСС. Със 75 гласа "за" от участвалите в заседанието 81 върховни съдии срещу 6 гласа "против" беше прието решение, с което се предлага на председателя на ВКС да издаде заповед за преустановяване на използването на ЕИСС във ВКС от 2 август 2021 г. и възобновяване на работата с Автоматизираната система за управление на делата. Предлага се също председателят на ВКС да издаде разпореждания на съдебната администрация за изпълнение на решенията на Пленума на Върховния касационен съд. Припомняме, вчера от ВКС излязоха с позиция до министъра на правосъдието и Висшия съдебен съвет, в която заявяват, че е-системата на съдилищата е опасна за правосъдието и посочват редица дефекти в нея.

Източник: dnesplus.bg