Първите дейности ще бъдат изпълнени в гр. Шумен на 20/21.10.2021 ...

Първите дейности ще бъдат изпълнени в гр. Шумен на 20/21.10.2021

ВиК – Шумен стартира поредица от планови ремонти като част от подготовката за зимния сезон

Първите действия ще бъдат изпълнени в гр. Шумен на 20/21.10.2021 година

В ранните часове на деня, на 20.20.1021 г ВиК - Шумен започна осъществяването на серия от значими планови поправки по довеждащия тръбопровод на бент . Тича, от помпена станция 1300 , в участъка от разпределителна шахта Преслав до помпена станция 1300.

Успоредно с това, ще се правят съществени ремонтни действия по напорен тръбопровод 13000 от помпена станция 1300 до напорен водоем 13000 и ще се извършва замяна на част от водопровода от напорен тръбопровод 13000 до помпена станция „ Трети напредък " .

Нов спирателен кран ще бъде монтиран на помпена станция „ Летището " и ще бъде подменен кран DN 400 на „ Пети напредък " .

За осъществяване на плануваните ремонтни работи ще бъдат осъществени следните действия : прекъсване на водата, което ще стартира в ранните часове на 20.10.2021 г и източване на водопроводната мрежа; изкопни работи и откриване на водопроводите; заваряване на планки, замяна на дефектирали участъци и детайли , монтиране на нови спирателни кранове и други присъщи действия . След привършване на техническата част, ще започе постепенно последователно пълнене и обезвъздушаване на довеждащия тръбопровод , което ще се прави при непрестанно наблюдаване и надзор за обезпечаване на нормалното му функциониране. Следва поетапно стартиране на пречиствателната станция 1300, в началото с едната помпа, до вливане в напорен водоем 13000. След като се установи, че системата функционира вярно и се напълни напорният тръбопровод , се включва и втората помпа. Същите процедури в същата поредност се извършват надлежно и за градската водопроводна мрежа, за помпени станции „ Трети напредък " , „ Средна зона " и „ Мадарски конник " .

Когато бъдат достигнати параметрите за обикновено функциониране на водопроводната мрежа на града, се пристъпва към засипване на изкопите. По проект пълненето на водопроводите би трябвало да стартира в ранните часове на 21.10.2021 година

За изпъление на плануваните работи водоподаването на гр. Шумен и селата Панайот Волов, Белокопитово, Дибич и кв. Макак ще бъде спряно от 8:00 ч. на 20.10.2021 година до 8:00 ч. на 21.10.2021 година

„ Планирали сме да приключим всички действия в границите на оповестените 24 часа и сме организирали 10 екипа от всички региони и машинизация за тази цел. В случай на непредвидени условия , ще уведомим в допълнение " , сподели Стоян Владимиров, гл. инженер на ВиК - Шумен. „ Предстои ни да осъществим поредност от доста комплексни и в огромен размер специализирани действия в границите на стеснен срок от време, което прави нашата дилема извънредно сложна и исисква оптималната готовност , " добави инж. Владимиров.

Източник: cross.bg