Пандемията от коронавирус се е отразила негативно върху лечебния процес ...

Пандемията от коронавирус се е отразила негативно върху лечебния процес

Изготвяме Национален план за рака. Комисия, начело с Адемов, ще контролира средствата

Пандемията от ковид се е отразила отрицателно върху лечебния развой и слагането на диагнози на раково болните хора. Това заяви доктор Александър Симидчиев по време на Кръгла маса на тематика: " Националният проект за надзор на рака - задачата допустима ", която се организира в Българска телеграфна агенция.

Всяка шеста гибел се дължи на онкологично заболяване . За 10 милиона души в света това е водеща причина за гибел след сърдечно-съдовите болести, други се дължат на белодробната онкология. Времето на раковите болести не понижава, 3500 стабилно над показателя и заема по-голяма част от инвалидността и смъртността в страната . От 2005 година статистиката сочи, че над 18 000 души умират от рак годишно, стандартизираната смъртност не спада, уточни Симидчиев.

Николай Данчев от Съвета по реимбурсиране на лекарствените артикули показа презентация на медикаментите, които се създават сега, в това число моноклонални тела, радиотерапия и имунотерапия.

Ролята на Съвета е да уеднакви изискванията за лекуване в България с тези на жителите на европейските страни, прави се акция за новите молекули, които са най-вече в лечението на солидните тумори и онкохематологичните болести, сподели той. По думите му, цената на моноклоналните тела е една от най ниските у нас, съпоставяне с другите европейски страни.

Данчев сподели, че инспекция на истинските медикаменти се прави на към две години, като се наблюдава резултатът на лекарствените молекули . Той уточни, че 42 лечебни заведения - държавни и частни се занимават с лекуване на туморите и онкохематологията.

За 2020 г има 6 медикаменти с представители на три интернационалните наименования, осъществена е оценка на здравните технологии , включени са девет нови показания в региона на онкологията.

Ивиан Бенишев , ръководител на Дирекцията за лекуване в чужбина в Министерство на здравеопазването, е част от Експертния съвет за битка с рака . " Министерство на здравеопазването дефинира като приоритет битката с рака, в това число в националната здравна карта - в едно са дефинирани ограничения за най-често срещаните онкозаболявания ", сподели той.

Бенишев удостовери, че на второ място измежду аргументите за смъртност в нашата страна след сърдечно-съдовите болести е точно ракът . Заболяваемостта е тежест за здравната и обществената система и годишно министърът на опазването на здравето изготвя проект и се отделят средства за лекуване на пациентите, а Министерство на здравеопазването е снабдило лечението посредством нови технологии, инсталация за лечебните заведения и други.

Изготвя се Национален проект против рака, чиято задача е да сплоти всички тези подходи, да разшири, надгради стратегическите насоки и е основана работна група с необятно посланичество от разнообразни експерти, а ръководител е сега служебният здравен министър Тома Томов.

Хасан Адемов - дълготраен член на парламентарната комисия по опазване на здравето ще управлява Комисията за надзор на рака . В своето изявление той заключи, че има 1.3 млн. души в Европа , умряли от рак, по тази причина е значим методът за решение на казуса. Целта на Комисията е да интегрира българския проект с европейския - " Ако не успеем - значи сме останали на равнището на тези национални проблеми ", уточни докторът.

Адемов уточни, че ще показа проектът на Комисията по опазване на здравето в Народно събрание. В него можем да усвоим 4 милиарда евро - в случай че нямаме проект, няма да разчитаме на достъп до тези средства, уточни той.

Националният проект за рака се чака да планува ограничения за възстановяване на предварителната защита, ранната диагностика, скрининга , лечението и възстановяване на качеството на живот на болните. В разнообразни включвания на лекари от Европейска комисия беше предложено да се приотизира предварителната защита против рак, ранен скрининг, тютюнопушенето - да се понижи, както снабдяването, по този начин и търсенето, както и имунизация на 90% от девойките под 16 година против рак на шийката на матката .

Източник: news.bg