От съюза на българските парушисти организират своето четиринадесетото общо събрание. ...

От съюза на българските парушисти организират своето четиринадесетото общо събрание.

Съюзът на българските парушисти с четиринадесетото общо събрание

От съюза на българските парушисти провеждат своето четиринадесетото общо заседание. Ето и формалната покана и дневен ред на събитието:

Покана

За присъединяване в работата на четиринадесетото общо заседание на съюза на българските парашутисти

Свикано на съображение член 26 от зюлнц и чл.23 (1) от устава на сбп по самодейност на нр

Националното управление (НР) на Сдружение „ Съюз на българските парашутисти” (СБП) има удоволствието да предложения своите членове и симпатизанти да вземат присъединяване в работата на Четиринадесетото общо заседание на Сдружението. Общото заседание е свикано на съображение чл.26 ЗЮЛНЦ и чл.23 (1) от устава по самодейност на НР и ще се организира на 27.05.2022г. от 17.00 часа в клуба на Съюза на българските парашутисти намиращ се на ул. „ Братя Бъкстон” N-61 в гр. Пловдив, при следния

Дневен ред:

1.Приемане годишните доклади: на НР за активността на Сдружението през 2021г.; на Контролния съвет (КС) за активността му през 2021г;

2.Приемане на Основните насоки, Програмата за деяние и Бюджета на Сдружението за 2022г.;

3.Утвърждаване приема на нови членове на Сдружението от НР през 2021г.;

4.Утвърждаване на графика за осъществяване на цялостни инспекции на НР от Контролния съвет (КС) през 2022г.;

5.Извършване на промени в устава на сдружението;

6.Вземане решение за основаване на състезателен клуб към Сдружението.

7.Освобождаване на членове на НР (УС), Конституционен съд и Комисията по нравственос на Съюз на българските писатели и избиране на нови такива;

8.Промяна на седалището и адреса за ръководство на СБП;

9. Други:

-обсъждане на работно време на клуба на СБП;

-вземане решение по отношение на участие на Съюз на българските писатели в обединявания СОСЗР – София или сключване Меморандум за съдействие на сдружението с него.

При липса на кворум на съображение член 27 ЗЮЛНЦ - Оценка за съвместимост се отсрочва с 1 (един) час на същото място и при същия дневен ред и ще се организира, колкото й членове да се явят.

Председател а НР на Съюз на българските писатели о.з. полк Сирмо Петров Сирмов

Източник: trafficnews.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg