От една гледна точка светът е много по-богат, отколкото е

От една гледна точка светът е много по-богат, отколкото е ...

Всеки трети в България е в риск от бедност.

От една гледна точка светът е много по-богат, отколкото е бил преди години. Сега само малка част от населението живее в условия, определяни като "крайна бедност“. И броят им намалява, отбелязва Euronews.

Според данни на Световната банка през 1990 г. броят на хората в крайна бедност възлиза на 1,9 милиарда - 36% от населението на света. До 2018 г. се изчислява, че този брой е спаднал до 650 милиона - 8,6% от световното население.

Намалението обаче не е равномерно разпределено: Китай и Южна Азия постигат огромен напредък, за разлика от Субсахарска Африка, където броят на изключително бедните хора нараства.

"Крайната бедност“ се определя като живот с под 1,90 долара на ден. По тази мярка Европа и други части на света едва се регистрират в скалата. Доходите са по-високи - но също така са и разходите за живот.

Световната банка е разработила система за класифициране, определяща "линии на бедност“ за различни категории държави, спрямо националния доход. В повечето страни от ЕС това е определено на 5.50 долара на ден.

Като се вземат предвид и материалните и социални лишения, данните от Евростат от 2017 г. предполагат, че 22,4% от хората в целия Европейски съюз - 113 милиона души - са изложени на риск от бедност или социално изключване.

Най-висок е процентът на населението в България, става видно от графиката. Цели 38,9% от населението на страната ни е заплашено от риск от бедност и социално изключване към 2017 . Близо до тази цифра е и Румъния - с 35,7% от населението под заплаха.

Заетостта се разглеждаше като изход от бедността, но някои кампании твърдят, че това вече не е така.

"Виждаме експлозия от несигурна работа, договори за нулев час… Все повече хора работят, но наистина се борят да свържат двата края в края на месеца“, коментира Лео Уилямс, директор на Европейската мрежа за борба с бедността (EAPN)пред Euronews.

През януари EAPN, който представлява много организации и НПО, публикува основен доклад за бедността и социалното изключване в ЕС.

Стратегията "Европа 2020“ - програмата на ЕС за растеж и работни места, приета през 2010 г. - включва цел за изваждане на 20 милиона души от тази категория. Но последните данни сочат, че са били "извадени" само около пет милиона души.

EAPN твърди, че има фундаментална връзка между бедността и нарастващото неравенство - и сега е време световните лидери да приемат нова стратегия.

"Наистина виждаме, че има нужда от от промяна на парадигмата от икономика към социални инвестиции“, казва Лео Уилямс. "Времето е доста добро за това сега. Скоро в G7 и в ЕС ще се появят нови политически лидери, така че е време те да се ангажират с премахване на бедността."

Източник: varna24.bg