От днес Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието

...
От днес Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието
Коментари Харесай

Истанбулската конвенция ще се прилага у нас, без значение от отказа на България да я ратифицира

От през днешния ден Истанбулската спогодба за предварителна защита и битка с насилието над дами и домашното принуждение влиза в действие в Европейския съюз и става наложителна за всички европейски институции и страните членки. Шест страни, измежду които и България, не са я утвърдили.

" Истанбулската спогодба ще се ползва в Република България, без значение от отхвърли на България да ратифицира Конвенцията. И без значение от решението на Конституционния съд, защото всяка една страна на Европейски Съюз е задължена да ползва правото на Европейски Съюз, такова каквото е ", изясни доцент Иван Стойнев, учител по право на Европейски Съюз.

Като част от правото на Европейски Съюз, Конвенцията обаче може да работи единствено в избрани области в страните, които са част от Съюза, само че не са я утвърдили.

" Самият Европейски Съюз има предоставена подготвеност и той може да работи единствено и само в областите, които държавите-членки са го оторизирали, заради което Истанбулската спогодба ще се ползва от страните членки единствено и само в областите, в които работи и правото на Европейски Съюз. В по-голямата част от нейните разпореждания тя ще бъде настоящо право за Република България, само че не и в нейната целокупност ", уточни доцент Стойнев.

Така страната ни ще би трябвало да ползва тази част от Конвенцията, която слага стандартите по отбрана от домашно принуждение и насилието над дами, защото това е част и от предоставената подготвеност на Съюза.

" Конвенцията съдържа в себе си редица отговорности, такива към този момент ще настъпят по линия точно на правото на Европейски Съюз, които страните - членки ще би трябвало да подхващат, с цел да могат да подсигуряват това, че ще съществуват ефикасни механизми освен за предварителна защита, а и също по този начин за гонене на тези случаи на домашно принуждение. Разбира се главният акцент въпреки всичко е подложен върху отбраната, превантивната - да се избегнат такива случаи, както са в Стара Загора, във Видин и не един и два са в действителност, с цел да можем да ги изборим. Нещо, което е последователен проблем на нашето общество ", сподели още преподавателят по право на Европейски Съюз.

От Конвенцията обаче не се пораждат правни последствия за признаването на разнообразие на половата еднаквост.

" По никакъв метод не става въпрос за признание на трети и четвърти пол. По същия метод на никое място в Истанбулската спогодба не се планува обвързване за страните, които са я утвърдили да признават в националните си законодателства еднополови съюзи или бракове. Това всичко беше едно мощно политическо говорене ", съобщи доцент Стойнев.

През 2018 година Конституционният съд на България одобри решение, в което се показва, че Истанбулската спогодба застъпва правни концепции, свързани с понятието " пол ", които са несъвместими с съществени правила на Конституцията на Република България.
Източник: skandal.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg