Организацията за икономическо сътрудничеството и развитие прогнозира слабо възстановяване на

...
Организацията за икономическо сътрудничеството и развитие прогнозира слабо възстановяване на
Коментари Харесай

ОИСР прогнозира растеж на световната икономика с 2,7% през тази и с 2,9% през 2024 г.

Организацията за икономическо съдействието и развиване предвижда едва възобновяване на международната стопанска система от шоковете, провокираните от коронавирусната пандемия и съветската инвазия в Украйна, поради настойчиво високата инфлация и свързаната с нея рестриктивна политика на водещите централни банки, стремящи си да овладеят ценовия напън посредством повишение на лихвите.

В показаните в сряда последни прогнози за икономическите вероятности, Организацията за икономическо сътрудничество и раз чака световният напредък да се забави през 2023 година до 2,7% от 3,3% година по-рано, като това съставлява слаба възходяща проверка по отношение на предходната оценка на основаната в Париж организацията за агресия от 2,6 на 100 през актуалната година.

За 2024 година Организацията за икономическо сътрудничество и раз не престава да предвижда, че световният БВП ще нарасне с 2,9 на 100.

Очакваното икономическо възобновяване през тази и идната година обаче би било под осреднения напредък от 3,4% през последните няколко години преди пандемията от Covid-19.

Съединени американски щати, еврозоната и Китай ще отбележат относителна тромавост в тяхното икономическо възобновяване, защото инфлацията ще бъде по-силна, в сравнение с през интервала до 2019 година, се показва в отчета на Организацията за икономическо сътрудничество и раз.

Организацията чака
Брутният вътрешен продукт на Съединени американски щати да нарасне с 1,6% през тази и с 1% през 2024 година, на еврозоната - надлежно с 0,9% и с 1,5%, на Китай - с 5,4% и с 5,1%, на Англия - с 0,3% и 1,0% и на Япония - надлежно с 1,3% през 2023 година и с 1,1% през 2024 годинаВ същото време инфлацията в страните членки на Организацията за икономическо сътрудничество и раз се чака да доближи 6,6% през 2023 година, след което да се забави до 4,3% през 2024 година, като в огромните развити стопански системи годишната инфлация се чака да до малко над 2,25% едвам към четвъртото тримесечие на идната година.

Инфлационната обстановка основава проблеми за централните банки, защото те би трябвало да продължат да реагират на главния ценови напън, който се оказва по-силен от предстоящото, като в същото време не наранява прекомерно икономическия растежа, означи Организацията за икономическо сътрудничество и раз.

" Глобалната стопанска система излиза от рецесията, само че й следва дълъг път за реализиране на мощен и резистентен напредък ", уточни Клеър Ломбардели, основен икономист на организацията, съобщи Блумбърг. " Политиците би трябвало да отслабят въздействието на поредност от отрицателни шокове върху световната стопанска система и да се изправят пред комплициран набор от провокации освен това ", добави тя.

Ден по-рано и Световната банка предизвести, че световната стопанска система е в нестабилно положение и ще означи доста закъснение на растежа по-късно тази година предвид на отрицателния резултат на политиките на лихвени покачвания.

Основните парични управляващи по света са изправени пред неизбежни решения дали да спрат или да продължат най-бързия цикъл на повишение на лихвите от 80-те години на предишния век, като през идната седмица предстоят следващите постоянни съвещания на Федералният запас на Съединени американски щати и на Европейската централна банка.

В тази връзка Организацията за икономическо сътрудничество и раз отбелязал, че предходните лихвени покачвания към този момент се отразяват изключително на пазарите на парцели и финансовите пазари, само че че цялостният им резултат ще се появи едвам по-късно тази година и през 2024 година Организацията сподели, че има неустановеност по отношение на силата на това влияние, до момента в който инфлацията към момента може да продължи да бъде по-устойчива от предстоящото.

" Остава забележителна неустановеност по отношение на икономическите вероятности и главните опасности за прогнозите са в посока надолу ", уточни Организацията за икономическо сътрудничество и раз.

Въпреки това, основаната в Париж организация прикани централните банки да останат рестриктивни и даже да покачат в допълнение лихвите, в случай че е належащо, до момента в който няма ясни признаци, че главният инфлационен напън е трайно понижен. Организацията за икономическо сътрудничество и раз сподели, че управляващите би трябвало да употребяват пълноценно инструментите за ликвидност, в случай че по-строгите политики основат пазарен стрес и че държавните управления на нововъзникващите пазари могат краткотрайно да правят валутни интервенции или финансов надзор, с цел да избегнат съществени опасности за стабилността.

За да оказват помощ на централните банки да лимитират степента на натиска върху инфлацията вследствие на търсенето, държавните управления би трябвало да оказват фискалната поддръжка за семействата, която обаче да е по-целенасочена единствено към най-уязвимите, сподели Организацията за икономическо сътрудничество и раз.

Данни на организацията демонстрират, че помощта за намаляване на енергийните разноски към момента е забележителна в Европа и най-вече нецеленасочена, оказвайки по този метод спомагателен напън върху обществените финанси, които към този момент носят по-голяма дългова тежести след коронавирусната пандемия.

Източник: cross.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg