Опити за измама на строителни компании са хванали от Камарата

Опити за измама на строителни компании са хванали от Камарата ...

Хванаха измама на строителни компании


Опити за измама на строителни компании са хванали от Камарата на строителите в България (КСБ). В сайта си организацията предупреждава своите членове за зачестили опити да се предлагат и фактурират дейности, които не са задължителни за компаниите по закон като “годишно обслужване в професионалния регистър на строителите” например.

По закон всички строителни компании, които искат да извършват търговска дейности и да изграждат обекти по-големи от плевни или бараки, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България. Според извършваната от тях дейност и реализиран оборот те плащат за първоначалното вписване такса между 1200 и 30 000 лв., като отделно плащат и годишна такса.

“Длъжни сме да Ви информираме, че при получаването на подобни оферти и фактури, които трябва да платите, е добре внимателно да се запознаете и прецените дали ще се възползвате от тези услуги. Включването Ви в такива “регистри” и сайтове, евентуалните ползи и финансовите Ви ангажименти, са изцяло по Ваше решение. Подобни действия от Ваша страна не произтичат от изискванията на Закона за камарата на строителите”, обясняват от КСБ.

Източник: standartnews.com