Около 20 активисти, самоорганизирали се в социалните мрежи, се събраха ...

Около 20 активисти, самоорганизирали се в социалните мрежи, се събраха

Протест в Благоевград срещу новите Covid мерки

Около 20 деятели, самоорганизирали се в обществените мрежи, се събраха тази по здрач пред РЗИ в Благоевград, с цел да стачкуват против въведената в действие от през днешния ден на Министъра на опазването на здравето от 19 октомври. 

Протестиращите разлепиха на входа на РЗИ малки плакати, гласящи " Не на принудата! " и " Ваксината е персонален избор, а не изискване за работа ". 

" Целта е да покажем, че жителите не сме съгласни с това да ни се потъпкват правата всеки ден, като се постановат безумни ограничения, които нямат никаква логичност ", съобщи един от протестиращите – Мирчо Ангелов.

Думите му бяха доказани и от другия, решил да проговори по време на безмълвния митинг – Николай Иванов.

Бел: Като социална медия, призвана да пази публичния интерес, сме длъжни и да напомним, че Конституцията на Република България прокламира отбраната на правата и свободите на жителите, само че и регламентира, тяхното " приложение ":

Чл. 35.

(1) Всеки има право свободно да избира своето местопребиваване, да се придвижва по територията на страната […]. Това право може да се лимитира единствено със закон, за отбрана на […] националното здраве и правата и свободите на други жители.

(2) Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена против националната сигурност, публичния ред, националното здраве и морала или против правата и свободите на други жители.

Чл. 41.

(1) Всеки има право да търси, получава и популяризира информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено против правата […] на другите жители, както и против […] националното здраве и морала.

Чл. 61.

Гражданите са длъжни да оказват подпомагане на страната и обществото при положение на естествени и други бедствия при изисквания и по ред, избрани със закон.Един от законите, който регламентира реда, споменат в член 61 на Конституцията, е Наказателният кодекс:

Чл. 355.

(1) Който наруши разпоредба, разпоредби или ограничения, издадени срещу разпространението или появяването на заразна болест по хората, се санкционира с отнемане от независимост до три години и санкция от хиляда до 10 хиляди лв..

(2) Ако действието е осъществено по време на зараза, пандемия или изключително състояние, обвързвано със смъртни случаи, наказването е отнемане от независимост до пет години и санкция от 10 до петдесет хиляди лв..

Източник: bnr.bg