Огромен бум на жилищното кредитиране е отбелязан през последната 1 ...

Огромен бум на жилищното кредитиране е отбелязан през последната 1

Бум на жилищното кредитиране! Въпреки войната: ипотеките скочиха с рекордните близо 20%

Огромен взрив на жилищното кредитиране е маркиран през последната 1 година. Въпреки войната към края на март 2022 година кредитите за жилища и къщи са 14,485 милиарда лв. . Това съставлява рекордното 18,3% нарастване на размера на ипотеките на годишна база.

През предходните години нарастванията са били надлежно 14,5% за 2019, 11,6% нарастване на жилищните кредити за 2020 и 16,5% растеж през 2021 година, демонстрират данните на Българска народна банка.

Здравната рецесия, локдаунът и несигурността на семействата през последните години забави изкуствено жилищното кредитиране . Имотният пазар и строителството бяха едни от дребното браншове, които през последните две години, продължиха да резервират устойчиви трендове на растеж, въпреки и инерцията по увеличението им леко да понижа. Ниските лихви по жилищните кредити обаче продължиха да подтикват пазара и опцията в действителност съвсем всеки да закупи парцел с пари, които ще изплаща през идващите 10, 15 или 20 години. Ръстът от съвсем 20% тази година приказва за една самобитна кулминационната точка на лесния достъп до банково кредитиране за покупка на парцел .

Друга причина за бързото повишаване на средствата, които банките отпускат на нашенци за ипотеки, е растежът на цените на жилищата. Все още няма данни за цените на парцели при в действителност покупко-продажби към март 2022, само че към декември 2021 година цените на жилищата на национално равнище са скочили с 9,4% на годишна база , като при новото строителство повишаването е 8,4%, а при остарялото 10%. За Пловдив стойностите са надлежно: приблизително 9,5% растеж, за остаряло строителство - 13,2%, а за ново - 4,9%.

Все още не е ясно дали наклонността по нарастване ще се резервира със същия плевел ритъм.

Последният отчет на Българска народна банка сочи, че в случай че кредитирането продължи със същите условия, може да има риск, както за потребителите, по този начин и за активите на банките.

" Предвид рисковете от напън върху качеството на активите и доходността, кредитните институции следва да разполагат с финансова позиция, която да им разреши да посрещнат резултатите от евентуални неподходящи процеси в икономическата среда. Това е належащо и заради запазващата се висока кредитна интензивност в сегмента на жилищните кредити, бързото повишаване на които би могло да ускори вероятността от материализиране на кредитния риск при неподходяща динамичност в приходите на кредитополучателите или спад на цените на недвижимите парцели, предоставени като обезпечения ", написа в отчета на Българска народна банка

Покупките на парцели у нас за първите три месеца от тази година са 48 875. Това съставлява растеж от над 10% растеж на годишна база сочат данни на Агенцията по вписванията. В статистиката се включват всички типове покупко-продажби, не единствено тези с жилищни парцели. Отразени са единствено покупко-продажбите с парцели, които имат акт 16.

Ръст се следи и при други типове кредитиране на семействата.

Общо кредитите на семействата към март 2022 година са 29.765 милиарда лева . (20.3% от БВП). Спрямо същия месец на 2021 година те се усилват с 14.1% (13.8% годишно покачване през февруари 2022 година).

Потребителските кредити възлизат на 13.740 милиарда лева. и се усилват с 11.7% по отношение на март 2021 година На годишна база другите кредити понижават с 1.5% (2.9% годишно намаляване през февруари 2022 г.), като доближават 372.9 млн. лв..

Бързите кредити по овърдрафт са в размер на 1,168 милиарда лева и понижават напълно нищожно с 0.1%.

Източник: trafficnews.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg