Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на ...

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на

Тревожно: Живеем с година по-малко от 2020

Очакваната междинна дълготрайност на идния живот общо за популацията на България, изчислена за срока 2019 - 2021 година, е 73,6 години, като по отношение на предходния срок (2018 - 2020 г.) понижава с една година, заяви Националният статистически институт.

Показателят за предстоящата дълготрайност на живота демонстрира междинната дълготрайност на идния живот на новородените при догадка за непроменяемост в интензивността на следената през дадена година повъзрастова смъртност.

Различната смъртност при мъжете и дамите, както и измежду популацията в градовете и селата, дефинират и другата междинна дълготрайност на живота при тези категории население. Средната дълготрайност на живота при мъжете е 70,1 години, до момента в който при дамите е със 7,3 години повисока - 77,4 години.

Спрямо 2011 през 2021 година при мъжете следим понижение на междинната дълготрайност с 0,3 години, до момента в който при дамите остава непроменена.

Средната дълготрайност на живота на популацията в градовете е с 2,4 години по-висока (74,3 години), в сравнение с популацията в селата (71,9 години). Спрямо 2011 година за популацията в градовете понижението е с 0,3 години, а за популацията в селата - с 0,1 години.

За хората, достигнали възраст 65 навършени години, предстоящата дълготрайност на живота е 15,2 години, като за мъжете и дамите тя е надлежно 13 и 17,1 години. В съпоставяне с 2011 година през 2021 година

Очакваната дълготрайност на живота на хората, навършили 65 години, понижава с 0,3 години. Очакваната дълготрайност на живота варира от 70,5 години в област Видин до 75,5 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над междинната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, само че най-голяма е разликата сред двата пола в област Ловеч (8,4 години), а най-малка - в област Кърджали (5,7 години).

Източник: lupa.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg