Обзор става самостоятелна община.Министерският съвет прие решение за административно-териториална промяна

Обзор става самостоятелна община.Министерският съвет прие решение за административно-териториална промяна ...

Обзор става самостоятелна община


Обзор става самостоятелна община.

Министерският съвет прие решение за административно-териториална промяна за отделяне на населени места от община Несебър, област Бургас, и създаване на нова община с административен център град Обзор, област Бургас.

Новата община ще включва град Обзор и селата Баня, Емона, Козница, Паницово, Приселци и Раковсково.
Референдумът в Обзор валиден - над 60% избирателна активностОбновена
Референдумът в Обзор валиден - над 60% избирателна активност

Междинните резултати от общата избирателна активност към 17:00 часа показват 73%

Целта е да се създадат по-благоприятни условия за задоволяване на ежедневните потребности на населението от административни, социални, здравни, транспортни, финансови и други услуги, както и осъществяване на по-ефективно управление на територията на въпросните населени места.

Промяната ще влезе в сила от деня на обнародването на Указа на президента в Държавен вестник, като общият брой на общините ще стане 266.

Припомняме,в края на февруари се проведе референдум, в койтов Обзор и близките 6 села. 75% бяха "за" отделянето от община Несебър , а против гласуваха малко над 23%.
Обзор очаква светло бъдеще като самостоятелна община
Обзор очаква светло бъдеще като самостоятелна община

Нямало да има увеличение на данъците, нито уволнения

Източник: news.bg