Общинските съветници на Демократична България“ в Пловдив и Варна призоваха ...

Общинските съветници на Демократична България“ в Пловдив и Варна призоваха

Общинарите от ДБ в Пловдив и Варна с нова акция в защита на Пловдивския панаир |

Общинските съветници на „ Демократична България “ в Пловдив и Варна приканиха министъра на стопанската система Даниела Везиева да провери наистина ли във ведомството е постъпила покана от кмета на Варна Иван Портних страната да придобие посредством министерството безплатно 16 314 400 безналични акции с номинал 1 лев, представляващи 29% от капитала на „ Международен панаир Пловдив “ АД.

В края на предходната седмица общинарите на „ Демократична България “ в двата града сигнализираха посредством своя взаимна позиция за опита на предприемача Георги Гергов да придобие цялостен надзор над Пловдивския панаир благодарение на варненския кмет.

Портних е изискал от Варненския общински съвет, който се събира на сесия в сряда, да апортира в „ Пълдин Туринвест “ АД въпросните акции. Дружеството, благосъстоятелност на Гергов, към този момент управлява 50,3% от панаира, а с варненска помощ пловдивският предприемач би станал всемогъщ стопанин със 79,3%.

С самодейността си в услуга на Гергов кметът Портних погазва решаване на общинския съвет на Варна, който още на 2 май 2017 година взе решаване акциите на общината в Панаира да бъдат трансферирани безплатно на страната. Затова общинските съветници на „ Демократична България “ в Пловдив и Варна приканват министър Везиева за незабавни дейности по изясняване собствеността на противоречивите 16 314 400 броя акции от капитала на „ Международен панаир Пловдив “ АД.

Ето и цялостния текст на апела:

ДО МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРИЗИВ

От: Общинските съветници от Демократична България – Обединение в гр. Пловдив и гр. Варна

Оносно: Акции в „ Международен панаир Пловдив “ АД с ЕИК: 825278766

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

Обръщаме се към Вас с молба за незабавна инспекция в ръководеното от Вас министерство, постъпвала ли е след 02.05.2017 година покана от кмета на гр. Варна Иван Портних, в осъществяване на решаване 638-2 от 02.05.2017 година на Общински съвет Варна, страната посредством Министерството на стопанската система да придобие безплатно собствеността над 16 314 400 броя безналични акции, всяка от които с номинална цена 1 лев, представляващи 29% от капитала на „ Международен панаир Пловдив “ АД.
Спешността на желаната инспекция се дължи на импортирано в Общински съвет Варна предложение посочените по-горе акции да бъдат апортирани в „ Пълдин Туринвест “ АД с ЕИК: 160053115, а сесията на съвета, на която ще се гласоподава това предложение, е на 27.10.2021 година (сряда).

Предложението е изненадващо, защото на 02.05.2017 година Общински съвет Варна е взел решаване (№638-2) посочените по-горе акции да бъдат трансферирани безплатно на страната посредством министъра на стопанската система. Четири години по-по никое време се оказва, че Община Варна към момента е притежател на тези акции и следва да ги апортира в сдружение („ Пълдин Туринвест “ АД), което към този момент има 50.3 % от акциите на „ Международен панаир Пловдив “ АД (Панаира). При реализацията на тази апортна вноска „ Пълдин Туринвест “ АД ще стане притежател на 79.3% от акциите в Панаира, което ще даде на сдружението цялостната власт за взимане на всички решавания, а страната ще изгуби опцията за надзор над бъдещето на емблематичния за България Международен панаир.

Ето за какво се обръщаме с молба за незабавни дейности по изясняване собствеността над противоречивите 16 314 400 броя акции от капитала на „ Международен панаир Пловдив “ АД.

Източник: offnews.bg