Общината в Монтана си търси старши счетоводител, научи агенция BulNews. ...

Общината в Монтана си търси старши счетоводител, научи агенция BulNews.

Търсят кой да води сметките на община Монтана

Общината в Монтана си търси старши счетоводител, научи организация BulNews. Вакантната позиция е в дирекция "Финансово-стопански действия ".
Основната задача на бъдещия чиновник е осчетоводяване, според условията на Закона за счетоводството и касово отчитане на бюджетни разноски. Той дава отговор за правенето на информации и доклади, отнасящи се до водените сметки. Старшият счетоводител взема присъединяване в инвентаризации и осчетоводяване на резултатите от тях, приема обработка и осчетоводява приходен касов ордер и разходен касов ордер на каса Приходи.
Индивидуалният размер на заплатата за длъжността ще бъде избран при назначението, според Закона за държавния чиновник, Наредбата за заплатите на чиновниците в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на чиновниците на община Монтана. Минималният размер е 720 лв..
Изискваната минимална степен на приключено обучение е бакалавър, нужен е и най-малко 1 година трудов стаж.
Допълнителните умения и квалификации, които би трябвало да имат претендентите, са:
• Познаване и прилагане на нормативните актове, свързани с осъществяването на длъжността;
• Аналитична компетентност;
• Ориентация към резултати;
• Работа в екип;
• Фокус към клиента (вътрешен/външен);
• Комуникативна подготвеност
• Професионална подготвеност
• Дигитална подготвеност.
Одобрените по документи претенденти ще преминат през тест и изявление.
Желаещите да се пробват в състезанието могат да кандидатстват до 14 юли.

Източник: bulnews.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg