Община Свищов успешно приключи изпълнението на проект Обновяване на обекти

Община Свищов успешно приключи изпълнението на проект Обновяване на обекти ...

Община Свищов ще пести по 35 000 лева годишно след реализиране на проект.


Община Свищов успешно приключи изпълнението на проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура“. Кметът на крайдунавския град Генчо Генчев тържествено откри обновената и ремонтирана административна сграда на общинската администрация.

„По проекта на емонтирани, обновени и с внедрени мерки за енергийната ефективност са три от административните сгради в центъра на град Свищов – сградата на общинската администрация на ул. „Цанко Церковски“ №2 , сградата на отдел „Финансов“ на ул. „Димитър Г. Анев” №2 и сградата на звено „Култура“ на ул. „Димитър Г. Анев” №4.

Изпълнението на заложените мерки ще доведе до намаляване на ползваната от сградите енергия с над 60%. Това ще позволи на общинската администрация да реализира годишни спестявания от 35 000 лева само от намаляването на потреблението на електроенергия в сградите. Изпълнението на проекта ще има положително въздействие върху устойчивото развитие на община Свищов, чрез реализирането на енергоспестяващи мерки и породените от това спестявания. Общината ще може да използва спестените средства в други важни за развитието на града мерки и да мултиплицира ефектът им.

Източник: trud.bg