Община Сопот възнамерява да поеме общински дълг, за да погаси

Община Сопот възнамерява да поеме общински дълг, за да погаси ...

Сопот гаси глоба по европроект на бившата управа с общински ...


Община Сопот възнамерява да поеме общински дълг, за да погаси с него наложената финансовата корекция по европроект, изпълняван в мандата 2011-2015 г. при предишен управленски екип. Проектът е бил за енергийна ефективност, необходима за подобряване на условията на живота, на жизнената и работната среда в детските ясли, в три детски градини и в Начално училище „Неделя Петкова“ в Сопот. Една от причините за налагане на финансовата корекция е например, че в детските градини е трябвало да бъдат подменени котлите за парното отопление. След отчитането на проекта обаче станало ясно, че там изобщо няма монтирани котли.

Глобата, наложена от управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ е в размер на 276 877 лева. Общински дълг в този размер има намерение да поеме администрация.

Екипът на кмета Деян Дойнов ще договори заемът да бъде погасен за 120 месеца, той ще бъде изплащан от собствените средства в общинския бюджет. Освен това общината няма да плаща такси при предсрочно погасяване на дълга.

Законът за публичните финанси налага преди изтегляне на кредита за нов общински дълг налага въпросът да бъде обсъден публично. Затова кметът Деян Дойнов вече насрочи общественото обсъждане да стане на 27 октомври от 17.30 часа на площад „Иван Вазов“ в Сопот.

Източник: marica.bg