Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че съгласно Закона

Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че съгласно Закона ...

Община Мездра напомня: На 30 април изтича срокът за плащане на местните данъци и такси с отстъпка

Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че съгласно Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра на 30 април 2021 г. изтича срокът за заплащане с 5% отстъпка при заплащане на цялото задължение на следните местни данъци и такси:
• Данък върху недвижимите имоти;
• Такса битови отпадъци;
• Данък върху превозните средства.
Няма промяна в сроковете за внасяне на местните налози: до 30 юни се прави първата вноска на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октомври - втората вноска. След изтичането на всеки от сроковете върху невнесеното задължение се начислява лихва.
Задълженията за местни данъци и такси може да платите по един от следните начини:
• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ - клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:
44 21 00 - данък недвижими имоти,
44 23 00 - данък моторни превозни средства,
44 24 00 - такса битови отпадъци.
• на касите на Община Мездра в Център за услуги и информация на гражданите, вкл. чрез ПОС устройство,
• на касите на „Български пощи“,
• в офисите на „Изипей“ (EasyPay),
• в „Обединена българска банка“ (ОББ),
• в Банка „ДСК“,
• в Кметствата по населени места.

Източник: bulnews.bg