Образователното министерство подкрепя евентуалното въвеждане на т. нар. зелен сертификат ...

Образователното министерство подкрепя евентуалното въвеждане на т. нар. зелен сертификат

Училищата затварят при 751/100 хил. болни, зелен сертификат за учителите най-рано след месец |

Образователното министерство поддържа възможното въвеждане на така наречен зелен сертификат за просветителните институции, само че при изискване , че то важи единствено за преподавателите и непедагогическия личен състав и стартира да се ползва най-рано след месец. Тази позиция е защитил ресорният министър проф. пред експертния съвет на Министерството на здравеопазването през днешния ден . Гратисният срок е нужен , с цел да се даде още една опция на искащите да се имунизират , пояснява пресцентърът на МОН.

Проф. Денков се е съгласил с предлагането на Министерство на здравеопазването маските да са наложителни за всички работещи в учебните заведения и за учениците над V клас. По отношение на учениците със специални просветителни потребности е належащо да се вземе мнението на персоналния или лекуващия доктор , преди изискването да им бъде наложено.

Всички останали противоепидемични ограничения би трябвало да се ползват на общинско равнище , е подчертал министър Денков. Тезата му е, че има редица малки населени места с ниска заболеваемост, където не би било належащо прехвърляне към ротационна организация на обучението.

МОН приема също желанието на Министерство на здравеопазването да прекрати колективните извънкласни действия при заболеваемост в общината над 500 на 100 000 души, с цел да се ограничи смесването на възпитаници от разнородни паралелки. Между двете министерства няма разминавания по предлагането спортните занимания да се организират единствено навън , в случай че съответната община попада в алена или тъмночервена зона (над 250/100 хиляди болни . При лошо време часовете по физкултура ще се организират в класните стаи . Тогава вместо да се спортува учителите ще преподават правилата при различните типове спортове, ще се разискват съдийски проблеми .

МОН приема ротация за учениците от V клас по-горе при заболеваемост над 500 на 100 000 души (тъмночервена зона) на общинско ниво , в случай че съответната районна здравна ревизия издаде такава заповед. Тя ще се ползва на равнище учебно заведение при над 20% отсъстващи възпитаници от учебното заведение или над 30% карантинирани паралелки.

Випуските ще се сменят през пет учебни дни. По-дълго ще може да се учи от у дома единствено в случаите, в които не доближават учители за присъствен образователен развой .

МОН ще запази досегашния принцип, съгласно който при ротация първо ще минават към образование от отстояние в електронна среда випуските с най-вече отсъстващи възпитаници . В общия случай ще остават у дома първо гимназистите като се изключи XII клас. При продължаващо влошаване на епидемичната позиция - и учениците от XII клас, както и от прогимназиалния стадий като се изключи VII клас. Учениците от VII клас и от начален стадий (I-IV клас) ще учат дистанционно единствено в краен случай при справедлива неспособност обучението да продължи присъствено.

Присъствено ще се обучават паралелките с минимален брой отсъстващи. МОН оферира това да са не повече от 50% от учениците в учебното заведение , без да се смятат децата от предучилищните формации и учениците от I до IV клас.

МОН приема предлагането на Министерство на здравеопазването учебните заведения в дадена община да се затварят напълно , в случай че 14-дневната заболяемост там надвиши 750 на 100 000 души.  Затварянето на детски градини ще става единствено с наставление на РЗИ.

Източник: offnews.bg