Обемът на търговията на дребно в Еврозоната регистрира увеличение от

Обемът на търговията на дребно в Еврозоната регистрира увеличение от ...

Търговията на дребно в Еврозоната показва плахо съживяване


Обемът на търговията на дребно в Еврозоната регистрира увеличение от 3% през февруари 2021 г. в сравнение с предходния месец, когато е спаднал с 5,9%, докато в сравнение със същия месец на 2020 г. се е свил с 2,9%. Това показват данните, публикувани от .

Според статистиката, подобно е положението и в Европейския съюз, където като цяло обемът на търговията на дребно регистрира месечен ръст от 2,9%, след като през януари е спаднал с 4,6%. В сравнение с втория месец на 2020 г. продажбите на дребно обаче са намалели с 2,2%.

Месечно сравнение по сектор на дребно и по държави-членки

В Еврозоната през февруари 2021 г. в сравнение с януари 2021 г. обемът на търговията на дребно се е увеличил с 6,8% за нехранителни продукти и с 3,7% за автомобилни горива, докато той намалява с 1,1% за храни, напитки и тютюн. В ЕС обемът на търговията на дребно се е увеличил с 6,2% за нехранителните продукти и с 2,4% за автомобилните горива, но намалява с 0,8% за храни, напитки и тютюн. 

Сред държавите-членки, за които са налични данни, най-голям ръст в общата търговия на дребно е регистриран в Австрия (+ 28,2%), Словения (+ 16,4%) и Италия (+ 8,4%). Най-големият спад се наблюдава в Малта (-1,5%), Франция и Унгария (и двете -1,2%). 

Годишно сравнение по сектор на дребно и по държави-членки 

В Еврозоната през февруари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. обемът на търговията на дребно е намалял с 13,0% за автомобилни горива и с 5,5% за нехранителни продукти (в тази категория поръчките по пощата и интернет се увеличават с 37,3%), но той се е увеличил с 1,9% за храни, напитки и тютюн.

В ЕС обемът на търговията на дребно е намалял с 11,9% за автомобилни горива и с 4,0% за нехранителни продукти (поръчки по пощата и интернет са се увеличили с 37,9%), докато той се е увеличил с 1,8% за храни, напитки и тютюн. 

Сред държавите-членки, за които са налични данни, е най-голям спадът в общия обем на търговията на дребно регистрирани в Португалия (-15,4%), Словакия (-14,7%) и Малта (-8,9%). Най-високи увеличения са наблюдавани през Белгия (+ 11,0%), Австрия (+ 5,2%) и Хърватия (+ 5,1%).

Източник: manager.bg