обединява 70 експерти по градски политики, системно управление, процеси, данни,

...
Коментари Харесай

Как София да стане един от добрите градове за живеене

обединява 70 специалисти по градски политики, редовно ръководство, процеси, данни, обмисляне и медиация. Ядрото му са основателите на дълготрайната тактика " Визия за София ", събрала голямо количество данни, знание и решения. Членовете на групата са водили и/или взели участие в процеса по основаването на " Топлоцентралата ", " Софияплан ", " Капана ", Лаборатория за градско развиване и други Публикуваме предлагането им за нов модел за ръководство на столицата.
Предлагаме модел, в който жителите и специалистите, данните и разговорът имат водеща роля в ръководството на София. Начинът за неговото осъществяване е посредством предизборна коалиция от реформистки настроени политици, жители и специалисти - за болшинство в общинския съвет и обща кандидатури за кмет, районни кметове и общински съветници. Моделът се състои от три съставния елемент: 1. Знание. 2. План. 3. Екип.
Защо има потребност от подобен модел?
Традиционната конструкция на Столичната община и регионите ѝ, завещание от бюрократизма на предишния век, не разрешава задоволително гъвкаво и прогресивно ръководство на града. София страда от систематични пороци. Реагира тромаво и закъсняло. Звената ѝ не обменят информация и постоянно работят в разнообразни направления. Създават се предпоставки за корупция. Не можем да проследим осъществяването на задачите и дилемите. Въпреки
Всичко за Вашата сватба
че 15 години общината се ръководи от еднакъв екип, за цялото това време градското ръководство не е реформирано, а фокусът остава върху асимилиране на средства и създаване на физическа среда - постоянно със противоречиви резултати. Не са припознати положителни практики, даже лични, а стратегическите документи не се извършват, липсва политическа воля за иновация и визия.

Всички ние виждаме София такава, до каквато води досегашният модел. Тя е град, който въобще не доближава капацитета си. Гражданите му са недоволни от въздуха, трафика, детските градини, презастрояването, зелените площи, бавните реакции на институциите, експанзията, мръсотията. Докато градската администрация взема решение тези проблеми " на парче " и " на пожар ", те в никакъв случай няма да спрат да пораждат. Необходим е съгласуван, способен и на първо място включващ жителите механизъм, по който София да подхожда към ориста си.
Реклама
Има потребност от нов метод към локалните избори и ръководството на града, който да разреши същинско визионерство - дейна и способна община, която притегля и да работи с способени хора и по най-хубавия метод да съумява да ангажира жителите си, с цел да развие капацитета на София.
Какво предлагаме?
Предлагаме модел, в който жителите и специалистите, данните
Всичко за Вашата сватба
и разговорът имат водеща роля. Модел, в който основен аспект е подготовката - ясна визия, която обгръща всички браншове и аспекти на живот в града и която е подплатена с проект за осъществяване. Не политическа стратегия от няколко страници, а съответен, подробен проект за нормативни промени, предпочитани дейности, виновни страни, нужни задания, разчетени във времето и основани на познание .

За да се случи това, са нужни взаимни старания на политици, жители, специалисти, бизнес, неправителствени организации. Единствено ангажирайки градивно цялостния капацитет на жителите си, столицата може да се промени с бързи темпове и да се трансформира в град, който предлага в действителност добра среда за живот, развъждане на деца, спорт и просвета, правене на бизнес. Същественото усъвършенстване на живота в София ще пристигна не с пъти по-голям общински бюджет, а с координирани, поредни и въвличащи дейности, ангажиращи многото и разнообразни запаси, налични в града ни.

Моделът, който предлагаме, разчита на предизборна коалиция от реформистки настроени политици, жители и специалисти, с цел да обезпечи нужното болшинство в общинския съвет . Една такава коалиция би трябвало да надскочи партийните ядра и да убеди голямото количество негласуващи жители, че и след изборите те могат да имат доверие
Всичко за Вашата сватба
в локалната власт и да вземат участие в построяването на по-добра среда, стъпвайки върху споделени цели.
Реклама
" Екипът на София " счита, че има три съществени стълба, върху които би трябвало да почива бъдещото прогресивно ръководство на града:
Знание
Необходимо е действително знание, почиващо на справедливи данни и професионални разбори за развиването на града. Това значи ангажирани специалисти, които да вземат участие в градското ръководство освен краткотрайно и по планове, а непрекъснато и с фокус върху споделени от жители и политици цели за близкото бъдеще. Опитът ни демонстрира, че такива цели наложително включват по-зелена и здравословна среда, овластяването на кварталните общности, улеснение на напредването, подкрепяне на хората в мъчно състояние, еднакъв старт в живота за всички деца, доста по-качествени тротоари, улици, площади и фасади, както и налични благоприятни условия за бизнес. Никога до момента българските партии не са включвали цялото благосъстояние от данни, технология и знание в предизборните си проекти . Време е да го създадем дружно.
План
Градът няма потребност от досегашния безпорядък в ръководството, който докара до поправки на ремонта, невъзможни за живеене квартали и потискаща среда. За да реализира задачите си, управническият екип се нуждае от премислена пътна
Всичко за Вашата сватба
карта както за основаването на коалиция сред партии, цивилен организации и специалисти, по този начин и за ясни, съответни и сложени във времето стъпки по време на последващото ръководство
, одит на направеното досега и довеждане докрай на започнатите планове. Необходима е подготовка " от ден едно ", която да обезпечи фокус, ясни функции и в къс порядък нужните дейности, с цел да усетят жителите на София същински, че смяна е допустима. Никога до момента българските партии не са излизали с съответен проект по стъпки, планове за нормативни актове, виновни страни за нужните дейности и готова конструкция, която да ги извърши.
Екип
Подходът на кандидат-супергерой, който може да реши всички проблеми, без значение от хората към себе си, в никакъв случай не е сработвал добре, без значение какъв брой известен е претендентът. Гражданите са изтощени от еднолични спасители, които вземат решение управническата си задача чак откакто завоюват изборите . София има потребност от добре сработен управнически екип от авторитетни експерти, диалогични хора с потвърден опит и чисти планове, имащи познанията за проблемите и решенията, обединени към общите цели и взели участие в основаването на проекта за осъществяването им. Екип, в който най-способните и най-готовите от партиите, специалистите
Всичко за Вашата сватба
и кварталните общности работят дружно, с цел да извлекат най-хубавото от капацитета на града.
Източник: capital.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg