Новосъздаденият джойнт венчър на световни лидери в зелената енергия - ...

Новосъздаденият джойнт венчър на световни лидери в зелената енергия -

Инвестират над 1 млрд. лв. във ВЕИ проекти

Новосъздаденият джойнт венчър на международни водачи в зелената енергия-CWP Еurope,има подготвеност да инвестира във ВЕИ планове в България над 1 милиарда лв.. Той сплотява опита и усилията на CWP-водеща компания за развиване на възобновими енергийни източници в Югоизточна Европа и Австралия, и Mercuria Energy Trading-един от най-големите самостоятелни търговци на енергия в света с доходи от над 100 милиарда щ. дол.

CWP Europe към този момент работи по развиването на общо 2 ГВт ВЕИ мощности в Югоизточна Европа на обща цена от 1,9 милиарда евро, като има упоритости да разшири изобилно проектите си през следващите години. Така организацията ще допринесе за осигуряването на евтина зелена енергия и ускоряването на енергийния преход в четири страни в района-България, Сърбия, Румъния и Украйна.Мащабът на вложенията на CWP Europe у нас ще зависи от опцията за разширение на портфолио с подобаващи планове за построяване на вятърни и соларни централи и системи за предпазване на енергия у нас. Специално внимание ще бъде обърнато на развиването на към момента новаторските за тази част на Европа хибридни планове, които включват по едно и също време произвеждане на електрическа енергия от вятър и слънце и системи за предпазване на енергия.

България, Сърбия, Румъния и Украйна са измежду най-въглеродноинтензивните енергийни маркети, като въглищата към момента преобладават енергийния микс. Тези страни имат най-нечистия въздух в Европа и са с някои от най-високите равнища на смъртност, дължаща се на нечист въздух. Декарбонизацията на тези маркети е незабавен приоритет и ще изисква хиляди мегавати вятърна и соларна енергия. Съвместната работа на CWP с Mercuria ще разреши оптимизация на разработваното портфолио, по-положително ръководство на пазарния риск и развиване на нужните структури за по-положително продуктово предложение към корпоративни абонати.

„ Виждаме напрегната опция в България и на останалите три маркета, където голямото количество скъпи и замърсяващи въглищни централи би трябвало да бъдат заменени с възобновими източници.Участието на Mercuria ще ни разреши да форсираме процеса, като още по-интензивно търсим подобаващи планове в България, които да подкрепим. Тук има голям брой фирми и експерти във ВЕИ бранша-от разработването, проектирането, изграждането и оперирането на ВЕИ централи, и ние към този момент установяваме устойчиви дълготрайни партньорства с тях. Сега ще имаме опция да ги развием и разширим”, разяснява Димитър Енчев, екзекутивен шеф на CWP Europe.

Той добави, четемата с стойностите на катарама ще става все по-сензитивна в България. Електроенергията от нови вятърни и слънчеви централи е с най-ниска себестойност, а стойностите на маркета ще се намалят колкото повече вятър и слънце се присъединят към енергийния микс.

CWP е дейна в района още от 2008 година, като е разработила и осъществила най-големите вятърни паркове в Сърбия (156-мегаватовия план Čibuk) и Румъния (600-мегаватовия Fântânele Cogealac). Екипът към този момент разработва портфолио от вятърни планове в България с общ производствен потенциал 669 МВт и работи по няколко благоприятни условия за соларни централи в страната. Вече има два огромни вятърни плана в Североизточна България, които са в напреднал етап и чийто градеж се чака да стартира след две години.

Източник: marica.bg