Нов сметосъбиращ автомобил, който да повдигне нивото на чистота в

Нов сметосъбиращ автомобил, който да повдигне нивото на чистота в ...

Нов сметосъбиращ автомобил ще бъде закупен за нуждите на община Ловеч.


Нов сметосъбиращ автомобил, който да повдигне нивото на чистота в 34-те населени места на община Ловеч, ще бъде закупен. Около това са се обединили общинските съветници на днешното си заседание.
Предложението било подкрепено и от 27 кметове и кметски наместници.

Новият сметосъбиращ автомобил ще струва 240 хиляди лева. Той трябва да бъде закупен чрез лизинг, като първоначално се платят 100 хиляди лева, е станало ясно още на заседанието.

Съветниците са приели доклад за необходимите разходи за 2021 г. за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Предвижда се още с 20 процента увеличение на разходите спрямо последните одобрени такива, които последно са увеличавани през 2018 година. Най-значителни - 32.6 на сто от общите, са разходите за поддържане на чистотата на обществените площи.
Общият размер на необходимата сума е изчислена на близо 4 милиона лева с ДДС, посочват още от общинската администрация.

Източник: novini.bg